Zoeken
Menu
Trendforce: Wereldwijde markt LED verlichting groeit met 5,1% in 2021 Copyright: Trendforce

Volgens de Trendforce Market Outlook 2021 is de wereldwijde markt voor LED-verlichting optimistischer dan eerder werd ingeschat. De wereldwijde leverancier van marktinformatie over technologische industrieën, schat in dat er een kans is om 5,1% te groeien in 2021 .

Door de snelle verspreiding van COVID-19 over de hele wereld is op korte termijn de vraag naar en het verbruik van ledverlichting enigszins geslonken. Op middellange en lange termijn bestaan er nog steeds onzekerheden voor elke bedrijfstak als gevolg van een pandemie. Om de negatieve effecten op de economische groei te verzachten, nemen regeringen over de hele wereld echter maatregelen om de economie te stimuleren. Omdat de LED markt sterk gecorreleerd is met macro-economische ontwikkelingen, verwacht Trendforce dat de markt zal profiteren van het overheidsbeleid. Daarbij is tijdens de pandemie de vraag naar residentiële verlichting niet afgenomen maar toegenomen.

De doorontwikkeling van digitale intelligente dim- en regelarmaturen gaat razendsnel. TrendForce schat dat de markt in 2025 $ 44,3 miljard zal bedragen.

Ontwikkelingskansen en uitdagingen voor de verlichtingsmarkt in 2021

De marktaanjagers van de toekomstige verlichtingsindustrie zullen voornamelijk komen vanuit: hogere energie-efficiëntie, lagere kosten, lichter gewicht, kleinere afmetingen, eenvoudiger te installeren verlichtingsapparatuur en handigere intelligente bediening. Met de ontwikkeling van IoT-technologie zal intelligente besturing een belangrijke motor zijn voor groei van de toekomstige markt.


Ook interessant