Zoeken
Menu

Het is bekend dat verlichting een belangrijke rol speelt in de werkomgeving. In de eerste plaats vanwege werkbaarheid en veiligheid en daarnaast ook voor het gevoel van welbevinden van de medewerkers. Ook de specifieke lichtsterkte is hierbij van belang.

De term lichtsterkte slaat op het stralingsvermogen dat een lichtbron uitzendt per eenheid van ruimtehoek, waarbij er een correctie plaatsvindt voor de spectrale gevoeligheid van het oog. Anders gezegd drukt de lichtsterkte van een lichtbron dus uit welk vermogen deze een zekere kant op uitstraalt. De term waarmee de lichtsterkte wordt aangeduid, luidt ‘candela’ (het Latijnse woord voor kaars). Eén candela is ongeveer hetzelfde als de lichtsterkte van een normale kaarsvlam. Een gloeilamp van 100 W bijvoorbeeld, genereert 1700 lumen aan lichtstroom. Als er geen reflector achter de lamp zit, straalt de lamp dit licht naar alle kanten gelijkmatig uit. De lichtsterkte is dan 1700 lumen (ofwel 135 candela). Een led van 1000 lumen kan in een hoek van 38° wel 2900 candela opleveren, maar dan uitsluitend voor het gebied in die hoek.

De lichtsterkte zoals het menselijk oog die waarneemt, is niet altijd hetzelfde als de werkelijke sterkte. Dit hangt samen met de omgeving, die invloed heeft op de waarneming. Zo wordt een lichtbron met een klein oppervlak als feller gezien dan een groter oppervlak met dezelfde sterkte. De lichtsterkte is zeker ook van belang in de werkomgeving. Daar dient de lichtsterkte in de eerste plaats toereikend te zijn om de werkzaamheden correct én veilig uit te kunnen voeren. Ook is het van belang hoe medewerkers de lichtsterkte ervaren; nemen zij de sterkte waar als prettig, dan komt dit hun functioneren ten goede.

Het werkt met de juiste lichtsterkte

In een industriële werkomgeving is goede bedrijfsverlichting van wezenlijk belang. Werknemers presteren er beter door aangezien ze sneller hun werk kunnen doen en bovendien worden er minder fouten gemaakt. Het moge duidelijk zijn dat dit de veiligheid ten goede komt, wat zich weer vertaalt in minder verzuim en ongevallen. Onderzoek naar verlichtingssterkte liet zien dat een hoger verlichtingsniveau (van 300 naar 2000 lux) in de metaalindustrie de prestaties verbeterde met 16 procent. Daarnaast nam het aantal fouten af met 29 procent en het aantal ongevallen met maar liefst 52 procent. Werknemers in de industrie geven bijna allemaal (94 procent) zelf aan dat de juiste verlichting de kwaliteit van hun werk in belangrijke mate beïnvloedt. Daarbij vinden zij het belangrijk dat ze zelf de lichtsterkte kunnen aanpassen aan hun werkzaamheden.  

Verlichting maakt het verschil

Het is van groot belang dat in de industriële omgeving duidelijk is hoe groot de impact is van de juiste lichtsterkte. Verlichting maakt het verschil, in iedere branche, maar zeker ook in de industrie. Investeren in gedegen advisering en een uitgekiend verlichtingsplan is allesbehalve een overbodige luxe! Als u werkzaam bent in de elektrobranche, dient u uiteraard op de hoogte te zijn van dit soort zaken; van u verwachten uw klanten een deskundig advies waarmee ze met betrekking tot hun bedrijfsvoering hun voordeel kunnen doen!

Ook interessant