Zoeken
Menu

Een paar jaar geleden stak een aantal fabrikanten van openbare verlichting de koppen bij elkaar, met als doel om tot een standaard te komen. Er was behoefte aan een protocol; één beheerssysteem waarin alle producten van verschillende fabrikanten samen zouden kunnen werken. Dat protocol is er nu en heet het ALiS-protocol.

De Astrin, Association Traffic Industries in the Netherlands, pakte de vraag op. Astrin is de branchevereniging waar andere leveranciers van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties onder vallen. Met de lancering van ALiS-protocol werd meteen ook de ALiS foundation opgericht. Deze nieuwe stichting beheert en ontwikkelt het ALiS-protocol.

Montad

Het bedrijf Montad heeft het protocol, in opdracht van de ALiS Foudation en in samenwerking met andere betrokken partijen, geschreven. Bedrijfsmanager Henk van Helvert van Montad: “Wij zijn expert op het gebied van openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties en het beheer daarvan. We schrijven de beheerpakketten in samenwerking met onze klanten en dat doen we op een zeer klantvriendelijke, laagdrempelige manier. We hebben ongeveer een half miljoen objecten in beheer, verdeeld over zo’n 65 gemeenten in heel Nederland.”

“Als innovatief bedrijf ontwikkelen wij producten die het mogelijk maken om meer te doen met minder licht”, vervolgt Van Helvert. “Het ALiS-protocol past daar perfect in. Mijn verwachting is dat het gebruik van het ALiS-protocol zich als een olievlek over Nederland gaat verspreiden. Dat zal een samenspel zijn tussen de leveranciers van armaturen enerzijds en de overheid anderzijds.” 

Slimme verlichting

Directeur Gertjan Eg van de ALiS foundation over het ALiS-protocol: “Vanaf het moment dat het protocol in 2014 operationeel was, zijn er verschillende pilots in gang gezet. De bekendste is het Havenspoorpad in Rotterdam. Daar werkten verschillende partijen samen en de installaties werden uiteindelijk vanuit één softwaremanagementsysteem aangestuurd. Op basis van die pilot is de standaard nog verder verbeterd.”

“Er zijn nu zeven gecertificeerde leveranciers en dat aantal zal in de nabije toekomst nog verder toenemen”, aldus Eg. “Daarnaast zijn ook de eerste drie beheers-software pakketten met het ALiS-protocol uitgerust. We kunnen daarmee interoperabiliteit garanderen. Die uitwisselbaarheid betekent keuzevrijheid. Het ALiS-protocol is een standaard waarmee OLV op een veel efficiëntere manier te beheren is.”

Het IGOV (Inter-Gemeentelijk-overleg Openbare Verlichting) is blij met de komst van het ALiS-protocol, omdat het de invoering van slimme verlichting zal bevorderen. Het Havenspoorpad is een prachtig voorbeeld. Zodra iemand zich op het fietspad begeeft, begeleidt de verlichting hem/haar als het ware. Iets verderop gelegen lichtpunten gaan alvast aan, lichtpunten die zijn gepasseerd gaan na korte tijd weer uit. En zo werkt de verlichting langs het fietspad alleen wanneer dat nodig is. 

Smart city

Het ALiS-protocol is in eerste instantie ontwikkeld voor openbare verlichting. “Maar het ALiS-protocol is klaar voor de smart city oplossingen van morgen”, zegt Eg. “In Rotterdam is het toegepast met bewegingssensoren. Maar daarnaast kent het protocol oplossingen om dingen als fijnstofmeters, CO2-meters, lichtsensoren en verkeerstellers aan te sturen. Er zit dus toekomst in.”

Er zijn al gemeentes die aangegeven hebben dat ze graag met het protocol aan de slag willen. Eg: “Ook op Texel wordt het systeem op dit moment geïnstalleerd. Het is een kwestie van tijd voordat ALiS overal is ingevoerd. Voor gemeenten is het van groot belang dat ze in een aanbesteding keuze hebben uit meerdere aanbieders. Voordat het ALiS-protocol bestond, was dit niet mogelijk of kostte het veel geld om nieuwe koppelingen te maken. Als gemeenten nu in het bestek het ALiS-protocol voorschrijven, betalen ze 1 euro per lichtpunt extra aan licentiekosten. Daarbij kopen ze dan voor bijna niets een interoperabiliteitsgarantie.”

Installateurs

Installateurs krijgen ook met het protocol te maken krijgen, omdat zij vaak het assetmanagement voor gemeenten doen of een onderhoudscontract hebben. “Ook voor installateurs is interoperabiliteit van belang”, aldus Eg. “Een installateur kan eenvoudig diverse systemen beheren en uitwisselen. Omdat een storing theoretisch gezien voor kan komen, is het handig dat OVL-installateurs zich in dit protocol verdiepen. Daarvoor kunnen ze altijd bij de ALiS foundation terecht.”

Ook interessant