Zoeken
Menu
Valgevaar vaak onderschat Tekst: Marion de Graaff - Foto: Shutterstock

Van elke tien bedrijfsongevallen in de bouw en aanverwante branches zijn er vier het gevolg van een val vanaf hoogte. Voor valbeveiliging is – ook binnen de sector installatie – nog steeds niet genoeg aandacht. Ten onrechte, want nadenken over risico’s en preventieve maatregelen nemen, kan veel ongelukken voorkomen.

Veel mensen vinden veiligheid maar lastig. Eigenlijk moet het, maar het kost extra tijd en moeite, en daarom blijft het vaak bij het voornemen om het goed te doen. Vaak wordt het ook  gezien als onnodig. Want in 99 van de 100 gevallen gebeurt er niets, toch? Toch gebeuren er elk jaar te veel ongelukken. En de cijfers over het aantal bijna-ongelukken en de keren dat er sprake is van onveilig gedrag spreken voor zich. Vooral die laatste categorie is enorm. Zou die verminderd worden, dan gaat direct ook het aantal bijna-ongelukken naar beneden en neemt het aantal daadwerkelijke ongelukken ook af.   

Steiger of ladder

Een deel van zijn werkzaamheden voert een installateur uit op hoogte. Daarvoor moet hij een steiger of een ladder gebruiken. Is er geen steiger of ladder voorhanden? Menig installateur klimt dan maar op iets wat er toevallig is, zoals een stoel, tafel, kastje, aanrecht of wat dan ook. Niet verstandig. En al is de hoogte misschien niet groot, toch kan een misstap al snel een gebroken enkel tot gevolg hebben. Ladders en steigers moeten op een goede manier worden gebruikt. Dus bouw de steiger helemaal op en zet geen ‘light’ versie neer waarbij voor het gemak een deel van de buizen wordt weggelaten. En blokkeer de wielen van de rolsteiger zodat je niet per ongeluk wegglijdt. Veiligheid is vooral een kwestie van aanwennen en doen. 

Risico’s verkleinen

Wie veiligheid serieus neemt, brengt om te beginnen de risico’s in kaart. Wat kan er mis gaan? En waar zijn dus mogelijkheden om het gevaar te beperken? Werkgevers hebben daar verantwoordelijkheden in. Om te beginnen is het belangrijk om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarna kunnen er maatregelen worden genomen om een risico te verkleinen. Die maatregelen vallen uiteen in twee categorieën. Ladders en steigers vallen onder materiele maatregelen. Wordt er op hoogte gewerkt, dan moet er deugdelijk opgebouwde steiger of een goedgekeurde ladder op de werkplek staan. Soms kun je met een ladder of steiger ergens net niet bij komen. Dan is er een organisatorische maatregel nodig. Concreet kan dat betekenen dat er een hoogwerker moet worden gehuurd.

Beschermingsmiddelen

Met collectieve beschermingsmiddelen zoals bijvoorbeeld een (tijdelijk) hekwerk om een open trapgat of langs een dak in aanbouw, kun je gevaarlijke situaties deels uitsluiten. Toch kan er altijd wat gebeuren. Daarom zijn er ook persoonlijke beschermende middelen (pbm’s) nodig. Ze kunnen een ongeluk niet voorkomen, maar wel zorgen dat de gevolgen minder ernstig zijn. Draag dus veiligheidsschoenen, een helm en handschoenen, en wen eraan. Het hoort erbij als je in een omgeving werkt waar gebouwd wordt. De werkgever heeft bepaalde verantwoordelijkheden als het om veiligheid gaat, maar de werknemer ook!


Ook interessant