Zoeken
Menu
Sparren over branddetectie Foto: Pixabay

Veel elektrotechnische installateurs hebben in hun praktijk te maken met branddetectie. De meeste woningbezitters en eigenaren van kantoorpanden en andere gebouwen zijn er namelijk van doordrongen dat een brand voorkomen beter en goedkoper is dan het blussen ervan.

In Nederland is veiligheid een belangrijk punt waar veel aandacht voor is. Brand is over het algemeen een ingrijpend fenomeen en kan voor veel schade zorgen, op het persoonlijke, het materiele en het financiële vlak. Een brand zal niet in alle gevallen te voorkomen zijn, maar het is wel mogelijk om maatregelen te treffen zodat een brand in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgemerkt. Technische maatregelen vormen één kant van het verhaal, in de vorm van goedwerkende brandmeld- en ontruimingssystemen, blusapparaten of sprinklers. De andere kant ligt op het organisatorische vlak. Dan gaat het om het instellen en vrij houden van vluchtroutes, erop toezien dat brandbare spullen niet in vluchtroutes of tegen het pand aan worden neergezet, en ervoor zorgen dat de branddeuren worden dichtgehouden.
Het schijnt dat 30% van de branden in woonhuizen wordt veroorzaakt door defecten in de elektrische installaties. Het nalopen, opsporen en vervangen van kapotte onderdelen is dus ook een belangrijke taak voor een installateur. Hier is een korte checklist:

  • de schakelkast 
  • de hoofdaarding
  • zekeringen (smeltpatronen)
  • differentieelschakelaars (aardlekschakelaar)
  • elektrische leidingen en bedrading
  • stopcontacten, aftakkingen en verdeeldozen
  • schakelaars en sensoren
  • verlichting: lichtpunten en -schakelaars

Expertise

Een simpel branddetectiesysteem in een woonhuis plaatsen, kan iedere installateur. Maar vaak is het te beveiligen object veel groter en komt er dus ook veel meer bij kijken. Als er een rondgang nodig is, een plan moet worden opgesteld volgens een programma van eisen (PvE), dan vraagt dat om meer expertise waar bijvoorbeeld het bedrijf Hefas, een leverancier van brandmeld- en ontruimingssystemen, in gespecialiseerd is. Er is uitgebreide wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid ter attentie van het gebruik en omvang van een gebouw. Het bouwbesluit is hierin leidend en geeft aan wanneer er een brandmeld- en ontruimingssysteem wettelijk wordt geëist. Die wet- en regelgeving is complex en niet altijd even gemakkelijk te interpreteren. En dan zijn er naast de wetten en regels ook nog de diverse richtlijnen en normen. Om met deze complexe wet- en regelgeving om te kunnen gaan zijn er erkende CCV BMI2011 bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het ontwerpen, inbedrijfstellen en onderhouden van brandmeld- en ontruimingssystemen.

Sparren met collega's

Voor een installateur voor wie branddetectie geen core business is, is het prettig om te kunnen sparren over de mogelijke aanpak van een situatie en om op een gespecialiseerde partner te kunnen terugvallen. 

Ook interessant