Zoeken
Menu
Praktijkdagen veilig en gezond werken Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip, Beeld: Shutterstock.com.

Ze komen er weer aan: de Praktijkdagen Veilig Werken in de installatie- en isolatiebranche. Tijdens de dagen wordt veilig werken vanuit verschillende oogpunten bekeken. De Praktijkdag voorziet de deelnemers van de meest actuele informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden.

De Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken vallen uiteen in dagen voor middenkader en management, en dagen voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden. 

Middenkader en management 

Voor die eerste groep komen de volgende vier modules aan de orde: Veilig gedrag en veiligheidscultuur, Ketenaansprakelijkheid in het bouwproject, Onderlinge samenhang tussen RI&E, functie-RI&E, TRA en V&G-plan, en De rol van de preventiemedewerker binnen uw organisatie. 

Middenkader en managers kunnen de Praktijkdagen kosteloos volgen op: 

Woensdag 12 juni, Hotel van der Valk in Nieuwerkerk a/d IJssel
Woensdag 4 september, Hotel van der Valk in Assen
Woensdag 27 november, Hotel van der Valk in Amersfoort 

Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Aanmelden kan bij Techniek Nederland of OTIB.

Monteurs en uitvoerend leidinggevenden 

Voor de monteurs en uitvoerend leidinggevenden bestaat de Praktijkdag uit de volgende modules:
(Alleen) Werken bij risicovolle werkzaamheden.
Bepaalde werkomgevingen of –omstandigheden vragen om extra veiligheidsmaatregelen. Voorbeelden daarvan zijn werken (z)onder spanning, in kruipruimten, boven water, in of bij een ATEX-omgeving.
Veilig gebruik van de hoogwerker.
Wie met een hoogwerker werkt, moet het nodige weten van de ingebruikname en het gebruik ervan in de praktijk. In deze module gaat het over de regels, maar ook over risico’s en maatregelen om veilig met een hoogwerker om te gaan.
Fysieke werkbelasting.
Er is veel werk in de installatie- en isolatiebranche en dat brengt een hoge werkdruk met zich mee. Dat heeft gevolgen voor de fysieke werkbelasting en dat verhoogt dan weer de kans op uitval. Werknemers kunnen zelf het nodige doen om gezond en prettig te werken, de werkgever heeft daar een rol in, en er zijn verschillende middelen die daarbij kunnen helpen.
Branche-specifieke gevaarlijke stoffen.
Werken met gevaarlijke stoffen geeft extra risico’s voor de gezondheid. In de installatie- en isolatiebranche wordt regelmatig gewerkt met kit, lijm en oplosmiddelen, maar werknemers worden soms ook blootgesteld aan asbest en kwartsstof. In deze module gaat het over de spelregels, de risico’s en de maatregelen die bij het werken met gevaarlijke stoffen aan de orde zijn.
Veilig gedrag op het project.
Tegenwoordig wordt er op projecten van intensief samengewerkt door allerlei partijen. Dat brengt soms risico’s met zich mee, en daarom is het belangrijk dat alle partijen van bepaalde gedragsregels op een klus of project op de hoogte zijn. Er is onderlinge afstemming nodig over de toepassing en de uitgangspunten van de arbowet, de V&G plannen en natuurlijk over de uitvoering. Communicatie is hierbij een belangrijk onderdeel.
Het gebruik van ladders, trappen, trapladders en rolsteigers.
Er gelden wettelijke regels voor het opbouwen van rolsteigers, voor het veilig ermee werken  en voor het (laten) afbreken ervan. In deze module gaat het over de risico’s, risicogebieden en de te nemen maatregelen, en wordt ingegaan op de aandachtspunten bij het kiezen van een rolsteiger, ladder, trap of trapladder.

In de avond zijn er twee optionele modules: Certificaat Hoogwerker (extra kosten: € 125,- p.p. ex. BTW) en Asbestherkenning. 

De Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden vinden in 2019 plaats op:                                        
Woensdag 5 juni, Hotel van der Valk in Assen
Woensdag 11 september, Hotel van der Valk in Akersloot
Woensdag 9 oktober, Hotel van der Valk in Zwolle
Woensdag 6 november, Bouw- & Infrapark in Harderwijk
Woensdag 13 november, Bouwmensen in Beek (Limburg) 

Deelname kost € 75,- per persoon, ex. BTW. Deelnemers krijgen na afloop een certificaat. Wie VCA-gecertificeerd is, kan de workshops als toolboxen meetellen.

Ook interessant