Zoeken
Menu
Brandweer kan drone goed gebruiken Foto: Shutterstock

Drones en de brandweer klinken niet direct als een logisch koppel. Toch is de brandweer de afgelopen tijd veelvuldig het gebruik van drones aan het testen. Door middel van een drone kan de brandweer preventief zwakke plekken opsporen en branden bestrijden.

Een drone kan met behulp van een warmtebeeldcamera inschatten waar gevaarlijke situaties zich voordoen. De drone kan waarnemen waar de hitte bronnen zich bevinden. Maar ook kan een drone chemische stoffen opsporen of een drenkeling lokaliseren. Vaak op plekken waar de brandweer moeilijk bij kan komen. Op hun website laat de brandweer weten dat de mogelijkheden eindeloos zijn.

Regionale tests

Onder meer de brandweer van de regio’s Midden- en West Brabant en Twente zijn al enkele jaren aan het testen. De test, die de naam Remotely Piloted Aircraft (RPA) kreeg, is uiteindelijk bedoeld voor alle Nederlandse brandweercorpsen. “Deze kennis en ervaringen worden nu gebruikt voor het project Drones Brandweer Nederland. Daar maken we landelijke afspraken voor het voor het vliegen met drones,” legt de Brandweer uit op hun website. De regels omtrent het gebruiken van drones zijn omslachtig en zijn landelijk aan strenge voorwaarden verbonden. “Door het landelijk goed te regelen krijgen we toestemming van de luchtvaartautoriteiten om drones in te zetten bij het bestrijden van incidenten. Want een landelijke vergunning wordt niet zomaar verstrekt.”

Stappen zetten

Er is zodoende nog veel werk te verzetten voor de Nederlandse Brandweer. Aller eerst moeten er landelijke regels worden afgesproken zodat de brandweerlieden als één landelijke vliegorganisatie kan opereren. Een handboek mag daarbij niet ontbreken. Daarnaast is training een groot onderdeel. De brandweermannen uit Twente gaan zich inzetten om andere brandweermannen op te leiden zodat ze veilig kunnen vliegen met een drone.


Ook interessant