Zoeken
Menu
Biometrie in opkomst bij toegangscontrolesystemen Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Pixabay.com

Een toegangscontrolesysteem bestaat steeds vaker uit een fysiek en een digitaal deel. Daarbij is de veiligheid van dat digitale deel een belangrijk aandachtspunt. Datalekken, privacy-regels en gemakzuchtige gebruikers zijn allemaal dingen die risico’s met zich mee brengen.

Op het gebied van toegangscontrolesystemen is de opkomst van biometrie een duidelijke trend. Biometrie is het herkennen van een persoon door middel van een uniek lichaamskenmerk gekoppeld aan informatietechnologie. Een bekend voorbeeld is het ontgrendelen van een smartphone met een vingerafdruk. Maar biometrie is meer dan vingerafdrukken: ook irisscans, handpalmscans en gezichtscans kunnen gebruikt worden om een persoon te authentiseren. 

Gegevens koppelen

Biometrie maakt allerlei diensten voor consumenten makkelijk en snel bereikbaar. Ook toegangscontroles in zowel fysieke vorm als online. Het belang van persoonsherkenning is tegenwoordig enorm. Daarom wordt biometrie meer en meer toegepast, onder andere in ziekenhuizen, bij banken en bij de Belastingdienst. Daar is het nuttig en vinden de meeste mensen het oké, omdat er iets van wederkerigheid in zit. Iemand levert gegevens en krijgt daar iets belangrijks voor terug. Er is sprake van een bepaald soort relatie. Vaak worden er allerlei gegevens aan de biometrische gegevens gekoppeld, zodat er een dossier ontstaat. Op het verstrekken van biometrische gegevens voor commerciële doeleinden zijn veel consumenten niet zo happig. Dat heeft alles te maken met het feit dat biometrie heel dicht bij iemands identiteit komt. Iemand laat zich deels kennen, maar als er verder geen band bestaat met de partij die de gegevens opvraagt, dan voelt dat niet prettig. 

Extra controle

Bij een toegangscontrolesysteem gebaseerd op biometrische toepassingen is veiligheid dus essentieel. Het gaat daarbij om een combinatie van techniek, procedures en organisatie, waarbij ook de menselijke factor meetelt. Wordt een pincode of password onderschept, dan is dat te wijzigen en opnieuw in te stellen. Dat kan niet met een irisscan of vingerafdruk, want die is uniek en blijft gelijk. Iemand die iets kwaads in de zin heeft, kan met het stelen van iemands identiteit enorme schade aanrichten. Een extra controlemiddel is een manier om meer veiligheid in te bouwen. Na bijvoorbeeld een vingerafdruk wordt dan aanvullend nog gevraagd om een wachtwoord of code. Op die manier ontstaat er een mix van het vaststaande gegeven van het lichaamskenmerk met een stukje informatie dat iemand moet weten. Dat verkleint de kans op fouten en oneigenlijk gebruik aanmerkelijk. Het nadeel ervan is dat het systeem er daarmee minder gebruiksvriendelijk op wordt. Het mooiste is als gemak en veiligheid goed in balans zijn: dat moet altijd het streven zijn.

Personen en bedrijven

Niet alleen personen maar ook bedrijven kunnen in problemen komen in het geval van een identiteitsdiefstal. Net als gemeentes en andere overheidsinstellingen. Als iemand zich voordoet als iemand anders, is de digitale veiligheid weg. De overheid is zich daarvan bewust en houdt zich bezig met het maken van wetten en regels om misbruik te voorkomen. Biometrie als onderdeel van een toegangscontrolesysteem kan heel ver gaan. De vraag is of het altijd nodig is. Op een vliegveld of in een ziekenhuis misschien wel. Waarschijnlijk worden er in de toekomst nieuwe toepassingen gevonden, en de systemen zullen zich blijven ontwikkelen. Voor installateurs in de beveiligingsbranche is het zaak om op de hoogte te blijven.

Ook interessant