Zoeken
Menu
Wat je moet weten over het certificeren en inspecteren van brandmeldinstallaties Beeld: Shutterstock

Brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen, goederen en het milieu. Het is dan ook belangrijk dat deze bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. Een certificaat toont de kwaliteit van de geïnstalleerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aan. Maar weet jij het verschil tussen de soorten certificaten? Met behulp van Obex, expert in brandveiligheid, hebben we alles nog eens op een rijtje gezet.

Levering en onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is echt specialistenwerk. Om de kwaliteit van een installatie aan te tonen, wordt er gebruik gemaakt van certificatie. Er zijn twee soorten certificaten te onderscheiden: Een installatie-/onderhoudscertificaat en een inspectiecertificaat. Een installatie- /onderhoudscertificaat is een verklaring dat een installatie voldoet aan de normen en wordt afgegeven door een erkend branddetectie- /onderhoudsbedrijf. Een inspectiecertificaat is een certificaat dat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 en alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling. Een inspectie-instelling welke bevoegd is om een inspectiecertificaat af te geven, moet een type A geaccrediteerde inspectie-instelling zijn, die voldoet aan de NEN-EN ISO/IEC 17020.

Inspectie- en certificatieschema’s

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Utrecht beheert een aantal certificatie- en inspectieschema’s. In een inspectieschema staat hoe een inspectie in zijn werk gaat en wat er wordt geïnspecteerd. In een CCV-certificatieschema staan bijvoorbeeld de eisen die worden gesteld aan de personen die de certificatie uitvoeren, de methode van beoordeling en de frequentie. Het CCV beheert o.a. het inspectieschema voor brandbeveiligingssystemen en de certificatieschema’s voor branddetectiebedrijven, ontruimingsalarmbedrijven, onderhouds- en installatiebedrijven.

Bedrijven die volgens het CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties zijn gecertificeerd, tonen hiermee aan dat zij aan goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, dat zij op basis van kennis en ervaring adviseren en dat zij  brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties installeren volgens het vooraf overeengekomen Programma van Eisen. Doordat bedrijven een erkenning bezitten volgens bovengenoemde certificatieschema’s, tonen zij aan een bepaalde kwaliteit te kunnen leveren en borgen. Hiermee kunnen zij een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie leveren, welke na oplevering wordt voorzien van een installatiecertificaat.

Geldigheidsduur inspectiecertificaten

Bij de inspectiecertificaten komen we, wat betreft de geldigheidsduur, twee varianten tegen. Een inspectiecertificaat is 1 jaar geldig, wanneer de brandmeldinstallatie wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 en doormeldt naar een Regionale Alarmcentrale van de brandweer. Indien een installatie geen rechtstreekse doormelding heeft naar de brandweer, is het inspectiecertificaat 3 jaar geldig.

Installatiecertificaat of onderhoudscertificaat

Naast een inspectiecertificaat, is het ook mogelijk om een installatiecertificaat of onderhoudscertificaat  op een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie af te geven. Certificatie van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is bedoeld om aan te tonen wat de kwaliteit is van het afgeleverde werk. Een installatie- of onderhoudscertificaat is bedoeld voor alle brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, zowel voor geëiste als niet-geëiste brandmeldinstallaties.

Als er een installatiecertificaat of onderhoudscertificaat is afgegeven op een installatie terwijl een inspectiecertificaat is geëist, zal er tijdens de inspectie rekening gehouden worden met zo’n certificaat. De inspecteur laat certificaten, die onder geaccrediteerde productcertificatie zijn afgegeven ‘meetellen’ bij inspectie. De inspectie zal met veel minder diepgang worden uitgevoerd, wat is vastgelegd in het inspectieschema voor brandbeveiligingssystemen. Dit zal een aanzienlijke kostenbesparing kunnen opleveren. Aan de hand van de goed- en afkeurcriteria en het inspectieplan moet een inspectierapport geschreven worden. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat afgegeven.

Certificaten afgeven

Om bij oplevering een certificaat af te kunnen geven aan een opdrachtgever moet een bedrijf gecertificeerd zijn als branddetectiebedrijf en/of ontruimingsalarmbedrijf. Brandmeldinstallatiebedrijven en/of ontruimingsalarminstallatiebedrijven zijn gecertificeerd voor het installatiewerk en geven daarvoor een installatie-attest af aan het branddetectiebedrijf en/of ontruimingsalarmbedrijf. Installatiebedrijven kunnen dus geen certificaat afgeven aan de eindklant. Een gecertificeerd onderhoudsbedrijf kan wel een certificaat afgeven op een bestaande installatie waar onderhoud op gepleegd is. De installatie moet wel eerder door een branddetectiebedrijf en/of ontruimingsalarmbedrijf zijn opgeleverd. Een installatiecertificaat is altijd slechts 1 jaar geldig en dient bij jaarlijks onderhoud door het brandmeldonderhoudsbedrijf en/of ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf te worden verlengd.


Meer weten? Lees hier meer over dit onderwerp.


Ook interessant