Zoeken
Menu
Vlambogen groot gevaar voor mens en apparatuur Foto: persbericht Eaton

Bescherming bij brand, die veroorzaakt wordt door vlambogen, is van levensbelang. Daarbij staan personen uiteraard boven aan het lijstje, maar ook bescherming van apparatuur is zeer belangrijk. Eaton heeft de Arc Fault Detection Device geïntroduceerd, de - beveiligingscomponent met vlamboogdetectie.

Het nieuwe product van het powermanagementbedrijf zorgt dat hoge frequentiepatronen in stroomkringen worden gedetecteerd. Deze kunnen duiden op het ontstaan van vlambogen. In het geval dat dit zich voortdoet, wordt er een automaat geactiveerd zodat dat de stroomkring afgeschakeld waardoor het risico wordt weggenomen.

Gevaren van vlambogen

Vlambogen ontstaan in veel gevallen door schade aan bekabeling, stekkers of klemverbindingen. Deze gebreken zijn een direct gevaar voor mensen. Een kwart van alle branden ontstaan door een elektrische storing die tot een vlamboog leidt. Het is daarom ook van levensbelang dat gevaren en vlambogen snel worden getraceerd. Volgens Eaton zijn conventionele aardlekschakelaars en installatieautomaten vaak niet in staat om vlambogen waar te nemen.

AFDD+

Het type AFDD+, die ook door Eaton is geïntroduceerd, heeft naast de vlamboogdetectiefunctionaliteit ook de functie van een aardlekschakelaar, een kort- en een overstroombeveiliging. Eaton ziet veel voordelen van het nieuwe systeem: “De AFDD+ is daardoor een betaalbare, robuuste en betrouwbare alles-in-één oplossing die aan alle normen voldoet en eenvoudig te installeren is. Deze beveiligingscomponent is met name interessant voor de woningbouw, bijvoorbeeld in gebouwen met gedeelde bewoning zoals verzorgingstehuizen en opvangcentra, waar de gevolgen van een vlamboog rampzalig kunnen zijn.”

Europese normen

De nieuwe producten voldoen aan de algemene eisen voor AFDD’s die in 2013 zijn vastgelegd met de introductie van de IEC 62606-norm van de Internal Electrical Commission. AFDD’s moeten, volgens deze norm, geactiveerd worden bij een boog van minimaal 100 joules. Daarnaast moet de activering van zeer hoge vlamboogspanningen binnen 120 milliseconden na detectie plaatsvinden.

Ook interessant