Zoeken
Menu
Brandwerende doorvoeren Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Shutterstock.com.

Bij brandpreventie gaat het om twee dingen: brand voorkomen en zorgen dat een eventuele brand niet groter wordt. En bij dat tweede punt spelen brandwerende doorvoeren een hoofdrol.

Bij het uitvoeren van installatiewerkzaamheden is het nogal eens nodig om een doorvoering te maken. Door die uitsparing in de muur of vloer gaat een kabel of leiding van de ene naar de andere ruimte. Maar door zo’n gat in de muur kan vuur zich ook heel gemakkelijk verspreiden. Daarom moet een doorvoering van een leiding of kabel etc. brandwerend afgewerkt worden, een ventilatiekanaal hoort een brandwerende bekleding te krijgen, en in bepaalde situaties is een brandklep nodig. Toch gebeurt dat niet altijd. Vaak wordt een doorvoering achteraf alsnog afgewerkt, maar het is natuurlijk veel makkelijker en goedkoper is om doorvoeren in één keer brandwerend te maken.

Nieuwbouw of bestaande situatie

In het Bouwbesluit staan de eisen voor brandveiligheid van gebouwen beschreven. Een van de punten is dat er geen onbeschermde openingen in scheidingsconstructies mogen voorkomen Wanden en vloeren moeten een aantal minuten brandwerend zijn, en dat geldt óók voor de sparingen en doorvoeringen in die wanden en vloeren. Er zijn nogal wat doorvoeringen mogelijk, denk aan leidingen, elektrakabelgoten, ventilatiekanalen, dilataties, voegen en naden. Ieder type doorvoering vraagt om een eigen afwerking, afhankelijk van de grootte, het materiaal, isolatie et cetera. Bij nieuwbouw zijn brandwerende doorvoeren relatief gemakkelijk te realiseren. Maar in bestaande situaties kan er kunst en vliegwerk nodig zijn, als er iets aan een installatie vernieuwd of veranderd wordt. Een standaard oplossing past dan meestal niet. En juist dan kan het gebeuren dat de doorvoering niet brandveilig wordt afgewerkt. Of dat een partij denkt dat er na hem iemand komt die daarvoor moet zorgen.  

Instructies volgen

Bij het monteren van een brandwerend product is het altijd belangrijk om de bijgeleverde instructies te volgen. Het product moet exact de goede afmeting hebben, en het moet van een classificatierapport voorzien zijn voor gebruik in een bepaalde situatie. Verder zijn er een aantal dont’s. Het is niet toegestaan om onderdelen toe te voegen of juist weg te laten, en het product of een onderdeel aanpassen of beschadigen mag ook niet. Op maat maken lijkt logisch en dus een slimme optie, maar is ook uit den boze. Het kan gemakkelijk mis gaan met als gevolg dat de brandwerendheid sterk minder wordt. 

Iedere brandwerende doorvoer moet volgens het Bouwbesluit Artikel periodiek worden gecontroleerd op branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang.

Cursus

Maak je als installateur regelmatig brandwerende doorvoeringen en wil je er meer over weten? Dan is een cursus een goed idee. Een van de aanbieders van de opleiding Brandwerende Montagedeskundige I is de Brandpreventie Academy. Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen, zijn: brand theorie en de basisbegrippen van brandveiligheid, wet- en regelgeving, WBDBO en compartimentering, algemene productkennis, en logboek en bouwtekeningen. Ook bij leveranciers van brandwerende producten is informatie op te halen. Zij organiseren regelmatig praktijkdagen waar de nieuwste spullen te zien zijn en waar uitleg gegeven wordt. Praktijkdagen van leveranciers zijn een mooie aanvulling op de cursus. Wie de cursus met goed gevolg aflegt, krijgt het diploma Brandwerende montagedeskundige 1 en is daarmee gecertificeerd voor het brandwerend afwerken van doorvoeren. Met het diploma kan officiële erkenning worden aangevraagd bij het MEB register, en opdrachtgevers waarderen zo’n erkenning zeer.

Ook interessant