Zoeken
Menu
Vlambogen groot gevaar voor installaties Foto: persbericht Eaton

Vlambogen kosten bedrijven meer dan dat ze vaak denken. Uit onderzoek dat Eaton uitvoerde, blijkt dat de stilstandkosten door vlambogen in een laagspanningsverdeelsysteem kunnen oplopen tot € 40.000 per dag. Het geld is daarbij niet het enige waar rekening mee moet worden gehouden. Erger zijn namelijk de levensgevaarlijke situaties die kunnen ontstaan door eventuele explosies.

Eaton onderzocht wat de gevolgen van vlambogen kunnen zijn en kwam tot de conclusie dat deze kunnen rampzalig zijn. Daarbij zijn stroomkritieke omgevingen, zoals bijvoorbeeld in de procesindustrie en in ziekenhuizen, extra kwetsbaar. Eaton wil graag de gevaren en risico’s inzichtelijk te brengen en lanceert daarom een campagne om het risico op vlambogen in laagspanningsverdeelsystemen in commerciële en industriële gebouwen onder de aandacht te brengen.

Gevaar voor installaties

Alfred Mörx, Europees expert op het gebied van elektrische veiligheid, geeft aan dat veel installaties gevaar kunnen lopen. Zelfs installaties die aan de (minimum) eisen van de IEC 61439 norm voldoen, blijven kwetsbaar voor vlambogen. “Bij de planning en de implementatie van laagspanningsschakelapparatuur en de bijbehorende laagspanningsinstallaties is het in veel gevallen vanwege de technische bescherming noodzakelijk om te onderzoeken of de minimumvereisten in de algemeen aanvaarde technische normen voldoende zijn voor de werkelijke toepassing.”

Lange stroomuitval

Wanneer het een extreem incident betreft, bijvoorbeeld een interne vlamboog, kan een stroomuitval meerdere dagen of soms zelfs weken aanhouden. De financiële kan daarom door toenemende reparatiekosten aanzienlijk oplopen.

Bescherming tegen vlambogen

Eaton biedt speciale producten die de schade moeten beperken. “Het vlamboogbeschermingssysteem ARCON en de diagnosesystemen van Eaton gaan verder dan de IEC-veiligheidsnormen om uw schakelapparatuur te beschermen tegen rampschade.” Het systeem moet levens redden, machines en apparaten beschermen en de uptime maximaliseren.

Ook interessant