Zoeken
Menu
Wat is het alternatief voor de bestelbus?

Installatiemonteurs zijn onmisbaar in het dagelijks leven. Onze klanten zijn tevreden wanneer monteurs hun werk snel en goed kunnen doen. Hier lopen we tegen een probleem aan: de vertrouwde bestelbus moet binnenkort namelijk plaatsmaken voor een duurzaam alternatief. Vanaf 2025 worden veel binnensteden uitstootvrij. Deze ontwikkeling brengt vragen met zich mee: welke realistische, werkbare alternatieven zijn er voor de bestelbus?

De Technische Faculteit van de Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar nieuwe mobiliteitsdiensten voor een toekomstige zero-emissie servicelogistiek. De meest voor de hand liggende oplossing – dieselbusjes eruit, elektrische bestelauto’s erin – is te simpel gedacht, blijkt uit het onderzoek. Bij het overgaan naar duurzame mobiliteit komt veel meer kijken: laadinfrastructuur, financiering van een nieuw wagenpark, de ritplanning en inzet van personeel. Bovendien worden andere problemen in binnensteden, zoals slechte bereikbaarheid en parkeerproblemen, er niet mee opgelost.

Denk verder dan de bestelbus

Denk daarom verder dan een een-op-een vervanging, luidt het advies van de HVA. Schonere alternatieven, zoals de elektrische bakfietsen van bedrijven als DOCKR, worden steeds populairder. Deze alternatieve mobiliteitsopties blijken naast duurzaam vaak ook efficiënter en goedkoper te zijn: zo hoeven deze bakfietsen niet te worden aangeschaft, maar worden ze geleverd met flexibele, maandelijks opzegbare huurcontracten inclusief onderhoud, pechhulp, verzekering en vervangend vervoer, die voor elke bedrijfsvoering haalbaar zijn. Een positieve bijvangst die veel ondernemers in de servicelogistiek nog over het hoofd zien. Met de juiste aanpak zorgen zulke duurzame mobiliteitsoplossingen voor minder reistijd, minder verliesuren en daarmee meer sleuteltijd op adres bij de klant. 

Betrek monteur en klant

De servicemonteur vervult dé sleutelrol bij de succesvolle stap naar zero-emissiemobiliteit. De wil en de ambitie om te verduurzamen zijn er, maar het tekort aan technisch personeel is een uitdaging. De gouden tip uit het onderzoek van de HvA: betrek servicemonteurs bij de invoering, uitrol én monitoring van de zero-emissiemobiliteit. Zorg dat monteurs inspraak hebben in de keuze van het voertuig, de inrichting en laadmogelijkheden. En misschien nog wel belangrijker: ga af op hun ervaringen. De monteurs weten namelijk wat wel en wat niet werkt. 

Ook de inspraak van de opdrachtgever is ontzettend belangrijk, luidt de laatste tip van de HvA. Prijs, materiaal en planning van werkzaamheden zijn afhankelijk van het probleem van de opdrachtgever en bepalen daarmee de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit. Het is daarom belangrijk om opdrachtgevers te betrekken bij alternatieve, groene mogelijkheden. Hoe kunnen we met elkaar zorgen voor een duurzame samenwerking? Door vooraf duidelijke afspraken te maken en duurzaamheid daarbij centraal te stellen, kan de sector een nieuwe norm scheppen voor zero-emissiemobiliteit.

Download hier het hele onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam naar de nieuwe mobiliteitsvormen in de installatietechniek.

Ook interessant