Zoeken
Menu

Met behulp van de intuïtieve Energie Logger kunnen installatiebeheerders en elektrotechnici strategieën voor energiebesparing ontwikkelen en toepassen

Fluke introduceert de Fluke 1730 driefase elektrische Energie Logger, een meetinstrument om professioneel energiegegevens te verzamelen. De Fluke 1730 is een baanbrekend meetinstrument, omdat het een bredere categorie onderhoudsprofessionals uit diverse disciplines in staat stelt met het volste vertrouwen energiegegevens te verzamelen. Met de bijbehorende Fluke Energy Analyze-software kan namelijk niet alleen worden voorzien in de analyse- en rapportagebehoeften van installatiebeheerders, maar ook in de geavanceerde analyse-eisen van elektrotechnici.

Zelfs bij goed geëxploiteerde installaties kan energieverspilling optreden, meestal door inefficiënte apparatuur en systemen of door bedrijfsvoering op dure tijdstippen van de dag volgens het tariefschema.  Om een dergelijke energieverspilling te kunnen detecteren, moet het energieverbruik gedurende een bepaalde periode worden gelogd met behulp van kostbare Power Quality Analyzers die worden bediend door grondig getrainde technici. Helaas vormen de kosten en vereiste vaardigheden voor een groot aantal fabrieken en installaties een praktisch onneembare barrière voor de uitvoering van energieaudits. 

Met de Fluke 1730 Energie Logger is dat niet langer het geval. De Fluke 1730 is een meetinstrument waarmee technici aan de slag kunnen om belastingstudies uit te voeren en het energieverbruik te loggen. Met de resultaten beschikken installatiebeheerders over de benodigde informatie om energiebesparingsprojecten te identificeren en de prioriteiten daarvan aan te geven.

Met de compacte Energie Logger kunnen de metingen (spanning, stroom, vermogen en arbeidsfactor) worden uitgevoerd om energieverspilling op te sporen. Alle meetwaarden worden automatisch gelogd en kunnen tijdens het loggen worden beoordeeld. Veel voorkomende instelfouten worden gecorrigeerd via opnieuw ontworpen kabel, digitale controle en automatische correctie van alle aansluitingen, en een wizard op het display voor het instellen van intervallen. Het instrument heeft de hoogste veiligheidsspecificatie in de sector (600 V CAT IV/1000 V CAT III) en kan rechtstreeks worden gevoed via de gemeten stroomkring; een wandcontactdoos is dus overbodig. Het beschikt over twee USB-poorten om snel gegevens te downloaden naar pc's of standaard USB-sticks.

De door de Fluke 1730 gelogde gegevens kunnen worden geïmporteerd in de Fluke Energy Analyze-software voor verdere verwerking en archivering. Met de software kunnen gebruikers energie- of belastingsprofielen analyseren, op details in- of uitzoomen; opmerkingen, afbeeldingen of andere informatie aan gegevens toevoegen; verschillende logging-sessies over elkaar heen plaatsen; rapporten opstellen en meetresultaten exporteren.

> Bekijk hier het bedrijfsprofiel van Fluke

Ook interessant