Zoeken
Menu

Onafhankelijke metingen zorgen voor de juiste onderbouwingen. Kortgeleden hebben een aantal grote bouwmaatschappijen een intentieverklaring ‘Gebruik stofvrije (hand)gereedschappen' ondertekend. WTH, van 3 t/m 7 februari 2014 te bezoeken tijdens VSK 2014, heeft onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de hoeveelheid kwartsstof tijdens het montageproces van vloerverwarming- en koelingssystemen en wil hiermee het ‘stofvrij werken’ echt in de praktijk brengen.

Het gevaar van kwartsstof

Iedereen weet dat bij bouwwerkzaamheden stof vrijkomt. Het inademen ervan is nooit prettig, maar ook slecht voor de gezondheid. Dagelijkse blootstelling hieraan kan leiden tot longziektes en kanker. De wettelijke grenswaarde is maximaal 0,075 mg/m3. Deze grenswaarde wordt vaak overschreden bij bewerkingen aan steenachtig materiaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan frezen en boren.

De praktijk

In de praktijk wordt de grenswaarde vaak overschreden omdat men niet weet hoeveel stof er vrijkomt. Daarom heeft WTH onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren en weten zij hoeveel kwartsstof er vrijkomt tijdens het boren van gaten. Naar aanleiding van deze resultaten hebben zij passende maatregelen genomen, ten behoeve van de gezondheid van de werknemers.

Maatregelen gebaseerd op feiten

Er zijn verschillende oplossingen om het vrijkomen van stof terug te dringen op de bouwplaats. Zo heeft WTH exclusiviteit op kunststof matten verkregen waarop zij de leidingen monteren. Hierdoor wordt het boren van gaten enorm teruggedrongen. Daarnaast maken ze gebruik van prefab Flex Fix matten, proberen meer te vlechten en te schieten, en als het nodig is, gebruik te maken van directe stofafzuiging. Maatregelen en werkwijzen die in het teken staan van de gezondheid van de monteurs.

Ook interessant