Zoeken
Menu

Minister Mansveld van Infrastructuur en Milieu hakte vorige week definitief de knop door: asbestdaken worden per 2024 verboden. Dat betekent dat eigenaren van gebouwen met asbestdaken nog 8 jaar de tijd hebben om deze te verwijderen. Wat vindt u: een goed besluit of betutteling?

Tijdens een gerelateerd werkbezoek aan een boerderij in Friesland maakte minister Mansveld het nieuws bekend. De agrariër liet onlangs zijn asbestdaken vervangen door een dak met zonnepanelen en toonde dit trots aan de minister. Mansveld ziet graag dat meer mensen het voorbeeld van de Friese boer volgen en stelt per 2024 een verbod in op asbestdaken. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het laten verwijderen van de asbest en hebben daar nog tot 2024 de tijd voor.

Subsidieregeling

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Om eigenaren van asbestdaken tegemoet te komen, is er vanaf 1 januari 2016 een subsidieregeling beschikbaar.

Schadelijke gevolgen

De belangrijkste reden voor de minister om de asbestdaken te verbieden is de schade voor de gezondheid. Blootstelling aan losse asbestvezels, bijvoorbeeld door inademen, kan leiden tot asbestziekten, zoals asbestose, longvlieskanker en longkanker. "We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken. Ik wil voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. Recente branden, waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen de noodzaak van een verbod", aldus Mansveld.


Ook interessant