Zoeken
Menu
'Veel collectieve drinkwaterinstallaties van VvE's besmet met legionella' Foto: Cor van de Wall - Tekst: Mari van Lieshout

Naar schatting een kwart van de watermonsters afkomstig van drinkwaterinstallaties is besmet met legionella. Dat stelt Cor van de Wal, specialist op het gebied van bacteriologisch onderhoud van drinkwaterinstallaties. Vooral monsters afkomstig van collectieve installaties van woongebouwen van Verenigingen van Eigenaren zijn vaak besmet.

Deze locaties vallen in het kader van de Drinkwaterwet en -regelgeving weliswaar onder de zorgplicht, maar een quick scan ofwel een 'risicoanalyse light' blijkt in de praktijk een goede ingang om bij Verenigingen van Eigenaren aandacht te vragen voor legionellaveilige installaties. Opsporing van de besmettingsbron is essentieel voor een doeltreffende bestrijding.

Op 19 juni wordt in Amersfoort tijdens het TVVL-congres aandacht besteed aan de wijze waarop kan worden voldaan aan de in NEN 1006:2015 vastgelegde ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’, de daarop aansluitende richtlijnen in de herziene Waterwerkbladen en de herziene ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwaterinstallaties in woningen’. Eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties zijn wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van hun installatie. Zij moeten de juiste maatregelen nemen om legionellabesmettingen te voorkomen.

LEES OOK: Legionellabeheer hoeft niet ingewikkeld en tijdrovend te zijn

Mobiele installatie

Een bedrijf dat er een specialisme van heeft gemaakt is Lenting Waterservice uit De Goorn. Voor de uitvoering van de meest effectieve reinigingsmethode kan Lenting beschikken over een mobiele installatie waarmee het bedrijf de grootste drinkwaterinstallaties met drie technieken kan reinigen: thermisch, chemisch en water/luchtreiniging. Deze laatste techniek is feitelijk een vorm van mechanisch reinigen. Met pulsen worden luchtbellen in het systeem gebracht waarna de werveling van het water de biofilm in het leidingsysteem los slaat.

De mobiele installatie is ingebouwd in een grote vrachtwagen. Waarom eigenlijk een mobiele installatie als het thermisch reinigen van de drinkwaterinstallatie in grote complexen ook met de eigen warmwatervoorziening van het gebouw kan gebeuren? 'Het kan inderdaad ', reageert Barry Lenting, 'maar dan kost het allemaal veel meer tijd. Voorschriften zeggen hoe lang je bij een bepaalde temperatuur moet spoelen. Dat is bij 70 °C vijf minuten bij elk tappunt. Stel dat er in een gebouw honderdvijftig tappunten aanwezig zijn, dan is alleen al voor het spoelen meer dat 12,5 uur nodig. Dan is de tijd voor het opwarmen van het warme water nog niet meegerekend. Daar komt nog bij dat het vaak erg lastig is om met de bestaande gebouwinstallatie het water te verwarmen tot 70 °C. Dan moet je dus met lagere temperaturen gaan werken, met 65 °C graden gedurende tien minuten. En dat op elk tappunt. Met onze vrachtwagen hebben we een capaciteit tot onze beschikking van 25 kubieke meter water per uur van minimaal 80 °C.'

LEES OOK: UV-licht moet legionella bestrijden

Beperkt deel

Wanneer een legionellabesmetting zich beperkt tot een deel van het gebouw, kan de thermische reiniging doorgaans wél met inzet van de eigen warmwaterinstallatie gebeuren. Maar dat heeft niet de voorkeur van het bedrijf. Voor die situaties beschikt Waterservice Lenting over een mobiele unit die op een kar naar het betreffende gebouwdeel wordt gereden. Net als de ketels in de vrachtwagen brandt deze op diesel.  

LEES OOK: Altijd wel een doeltreffende methode voor legionellabestrijding beschikbaar

Ook interessant