Zoeken
Menu
Onderzoeker Van Wolferen: temperatuureis voor legionella kan minder streng Mari van Lieshout; Comtekst

Het is onnodig om de temperatuur van warm tapwater constant op een temperatuur van 60 °C te houden. Verlaging van de temperatuur levert geen extra risico op voor legionella en het zorgt ervoor dat warmtepompen efficiënter werken. Wanneer het water een keer per week gedurende twintig minuten op 60 °C wordt gebracht, is de drinkwaterinstallatie ook legionellaveilig. Dat stelt Van Wolferen Research in het advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bereiding van warmtapwater levert een substantieel aandeel in het energiegebruik. Nu woningen steeds beter geïsoleerd worden is in veel woningen het energiegebruik voor warmwater al hoger dan  voor verwarming. Om de energievraag terug te dringen vroeg het ministerie Van Wolferen om advies met betrekking tot de temperatuureis voor warmtapwater. Van Wolferen geldt in Nederland als dé expert op het gebied van legionellapreventie.

Warmtepompen

De huidige temperatuureis voor warm tapwater ligt op 55 °C aan het tappunt. De temperatuur moet nog iets hoger zijn bij het opwekkingstoestel, namelijk 60 °C. Bij gasgestookte cv-ketels is dat geen enkel probleem. Anders ligt dat bij warmtepompen. Want om het laatste stapje naar 60 °C te maken heeft een elektrische warmtepomp meer energie nodig dan een gasgestookte cv-ketel. Warmtepompen krikken omgevingswarmte van een lagere temperatuur op naar een hogere temperatuur. De techniek is heel efficiënt bij kleinere temperatuurverschillen, maar dat rendement wordt snel minder bij grotere verschillen. De temperatuureis zou volgens Van Wolferen Research, kunnen worden vervangen door eens per week twintig minuten op 60 °C, en daarbuiten 40 °C tot 45 °C. 

NEN 1006

De temperatuureis is opgenomen om legionella in drinkwaterleidinginstallaties te voorkomen. 

De legionellabacterie ontwikkelt zich snel bij temperaturen tussen de 25 °C en de 50 °C. Om dat te voorkomen hoeft het water niet voortdurend op een temperatuur daarboven te worden gehouden. Wijziging van de NEN 1006 waarin de eis is vastgelegd is een zaak van de normcommissie van de NEN. Om de norm te wijzigingen is unanimiteit in de commissie nodig. 

Ook interessant