Zoeken
Menu
​Altijd wel een doeltreffende methode voor legionellabestrijding beschikbaar Foto: Shutterstock

Normoverschrijdingen in het kader van legionellabeheer is doorgaans goed te verhelpen door de installatie aan te passen aan de NEN-1006-eisen en goed thermisch beheer toe te passen. Wanneer dat technisch lastig is of verhoudingsgewijs erg kostbaar adviseert adviesbureau Hydroscope uit Breda over te stappen op een andere techniek. Het in legionellabeheer gespecialiseerde bureau zet de diverse mogelijkheden op een rijtje.


Thermische desinfectie

 • De meest toegepaste methode betreft (preventieve) thermische desinfectie waarbij periodiek een gedeelte van of de gehele drinkwaterinstallatie wordt gedesinfecteerd. Het water wordt tot boven 60 °C verhit waardoor de aanwezige legionellabacteriën worden gedood. De frequentie wordt zo ingesteld dat de bacteriën zich niet tot grote aantallen kunnen vermenigvuldigen. Voor toepassing van deze techniek zijn verschillende systemen leverbaar:
 • Verwarmingslint. Een elektrisch lint wordt in de drinkwaterinstallatie aangebracht. Het lint verhit het water periodiek tot boven 60 °C.
 • Circulerend warm water. Met behulp van keerkleppen en ventielen wordt van de drinkwaterinstallatie tijdelijk een circulerend systeem gemaakt. Zo kan het gehele systeem thermisch gedesinfecteerd worden.
 • Point-of-use thermische desinfectie. Deze vorm wordt vooral bij douchegroepen toegepast. Periodiek worden de douches met heet water gespoeld.

Fysische desinfectie

 • Ultrafiltratie. Deze techniek wordt meestal bij binnenkomst, direct na de watermeter, toegepast. Het houdt micro-organismen en vaste stoffen in het binnenkomende drinkwater tegen, waardoor er minder snel biofilm in de leidingen wordt gevormd. Het is belangrijk dat het leidingnet eerst goed gedesinfecteerd wordt. Er mogen dus geen dode leidingdelen in de installatie zitten.
 • Uv-licht doodt legionellabacteriën. Doordat legionellabacteriën klonteren en zich in een amoebe bevinden, worden vaak niet alle bacteriën gedood. Daarom wordt uv-licht vaak in combinatie met ultrafiltratie ingezet.
 • Pasteurisatie. Het water wordt middels een boiler langer dan 5 minuten tot boven 70 °C verhit, waarna het weer terug wordt gekoeld tot de gewenste temperatuur.
 • Alternatieve technieken: fotochemische beheer.
 • Fotochemisch beheer (ofwel AOT) is gebaseerd op, het gebruik van door lagedruklampen opgewekt, ultraviolet licht in combinatie met titaniumoxide om daardoor hydroxyl radicalen (-OH) te produceren. Deze radicalen vernietigen het celwandmembraan van micro-organismen en breken ook de amoeben open waardoor de cel volledig afsterft. 

Fysisch beheer is gelijk gesteld aan thermisch beheer. Het mag toegepast worden in prioritaire, zorgplichtige en nieuwbouwinstallaties. Wel moeten er extra legionellamonsters worden genomen overeenkomstig Drinkwaterregeling tabel III d.

Elektrochemisch beheer

Wanneer thermisch, fysisch of fotochemisch beheer redelijkerwijs niet mogelijk zijn,  kan elektrochemisch beheer worden toegepast. Hydroscope is BRL-6010-gecertificeerd en mag u daarom adviseren bij de overstap naar elektrochemisch beheer. (Drinkwaterbesluit artikel 44 lid 2). Elektrochemisch beheer heeft als groot voordeel dat de desinfectie nawerkt in het systeem. Als er goede doorstroming in het systeem is, komt de desinfectant in het hele drinkwaternet. Er zijn twee elektrochemische technieken toegestaan:

 • Koper-zilver ionisatie brengt, via electrolytische weg, koper- en zilverionen in het water. Deze doden de legionellabacteriën. Ook de biofilm wordt aangetast. 
 • Anodische oxidatie zet zouten door middel van elektrolyse om in desinfecterende stoffen, zoals vrij chloor. Deze doden de legionellabacteriën.

Overigens heeft Hydroscope een financieel model ontwikkeld om een globale kosten-batenanalyse te kunnen maken. De daarop gebaseerde rapportage benoemt de voor- en nadelen per alternatieve techniek en beschrijft daarnaast welke alternatieve techniek het meest effectief is. 

Ook interessant