Zoeken
Menu

HANSA Metallwerke AG - producent van kwaliteitsmengkranen voor badkamer en keuken - heeft Silvano Clercx benoemd tot directeur van HANSA Nederland. Sinds 1 januari 2012 is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Nederlandse HANSA-vestiging te Nijkerk. Silvano Clercx neemt hiermee de scepter over van Piet Pirovano.

Silvano Clercx beschikt over 20 jaar ervaring binnen het HANSA-concern. Sinds 10 jaar is hij directeur van Hansa België. Ook voor de Belgische HANSA-vestiging blijft Silvano Clercx overigens als directeur verantwoordelijk. Binnen het HANSA-concern wordt grote waarde gehecht aan lokale vestigingen binnen de verschillende afzetgebieden. “Er zijn nu eenmaal verschillen in cultuur, mentaliteit en marktbenadering. Dat geldt ook voor de Nederlandse en de Belgische markt”, benadrukt Silvano Clercx. Zelf is hij Nederlander, maar al 30 jaar woonachtig en werkzaam in België. Hij kent en respecteert de verschillen. “Juist daarom is het belangrijk dat de HANSA-vestigingen zelfstandig, met een eigen aanpak en koers blijven opereren op de markt. Daar waar mogelijk en zinvol zal er wel voordeel gehaald kunnen worden uit synergie tussen de Nederlandse en Belgische organisaties. Mijn verantwoordelijkheid is te sturen, in hechte samenwerking met de lokale teams.” Ron Dijkmans - sinds 2007 werkzaam bij HANSA Nederland - is per 1 januari benoemd tot Sales Manager. Hij is, als rechterhand van de directie, tevens verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het salesteam.

Silvano Clercx ziet de uitbreiding van zijn verantwoordelijkheden over de Nederlandse markt als een blijk van vertrouwen van moedermaatschappij HANSA Metallwerke AG en als een mooie uitdaging. “Er waren al nauwe contacten met het Nederlandse team. We zijn dus zeker geen onbekenden van elkaar en er is wederzijds vertrouwen en respect. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we op een enthousiaste en professionele wijze samen zullen werken en de positie van HANSA Nederland verder kunnen versterken. Hiertoe wordt momenteel gezocht naar een nieuwe medewerker als versterking van onze buitendienst”, aldus Silvano Clercx.

Ook interessant