Zoeken
Menu
Trends klimaatbeheersing: duurzaam leven en werken in comfort Foto: Shutterstock

Steeds vaker worden woningen uitgerust met een systeem voor klimaatbeheersing. Wat in kassen, kantoorgebouwen, musea en andere gebouwen al vrij gewoon was, wordt nu ook opgepikt door de consument. Een geïntegreerd klimaatsysteem, waarin verwarming, koeling en ventilatie samengaan, zorgt immers niet alleen voor een aangenaam binnenklimaat, maar kan ook veel energie besparen.

Energie en geld besparen, belangrijke argumenten

Zowel voor de consument als voor bedrijven is energiebesparing een belangrijk argument om een verouderd systeem voor klimaatbeheersing te vernieuwen of om voor het eerst een systeem te laten installeren. Verduurzaming is duidelijk een trend die waargenomen wordt. Bij de bouw of renovatie van woningen, winkels en kantoorpanden maar ook in de industrie speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Door het dalende energieverbruik bij de nieuwe klimaatbeheersystemen, is er bovendien sprake van een aantrekkelijke kostenbesparing.

Met name de opkomst van de alles-in-één klimaatbeheersing speelt daarin een grote rol. Door een betere afstemming van de verschillende onderdelen van het klimaat op elkaar, kan veel energie bespaard worden. Deze trend zet zich door met meer geavanceerde systemen, waarbij ook innovaties uit andere technische installaties inbegrepen worden. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van warmtepompen in het klimaatsysteem, of de combinatie met sensoren, waardoor de CO2-uitstoot van woningen en utiliteitsgebouwen meetbaar verminderd wordt.

Klimaatregulering tot op persoonlijk niveau

Daarnaast zorgt een goed en duurzaam klimaatsysteem ook voor een behaaglijk en optimaal binnenklimaat. Comfort is duidelijk een andere trend die speelt op het vlak van klimaatbeheering.

Klimaatbeheersing vindt tegenwoordig niet alleen plaats op het niveau van een heel gebouw of woning, maar kan steeds meer gedifferentieerd worden naar ruimtes of zelfs naar persoonlijke voorkeuren. Steeds populairder zijn systemen die het klimaat van elke ruimte afzonderlijk kunnen regelen, zogenaamde lokale klimaatbeheersing. Er wordt zelfs gewerkt aan ‘personal climate’ waarbij klimaatsystemen worden ingebouwd worden in bijvoorbeeld kantoorstoelen. Hierdoor kunnen de individuele gebruikers als het ware hun eigen persoonlijke microklimaat scheppen, dat helemaal beantwoordt aan hun specifieke wensen.

Dit soort systemen zullen de komende tijd steeds meer beschikbaar komen en dat heeft uiteraard consequenties voor de installatie en het onderhoud, dat niet meer altijd op een centrale installatie gericht zal zijn.

Klimaatbeheersing voor consumenten

Uit onderzoek van onder andere OTIB en UNETO-VNI blijkt dat consumenten steeds hogere eisen stellen aan hun klimaatsysteem, omdat de woning ook stelselmatig meer functies te vervullen heeft. Nu het steeds makkelijker is om vanuit huis te werken, willen mensen ook wat betreft hun binnenklimaat hetzelfde of beter niveau van comfort bereiken als op kantoor. Daarom worden thuiswerkplekken steeds vaker uitgerust met allerlei technische snufjes. Denk maar aan het integreren van klimaat in een domoticasysteem. Verwacht wordt dat de vraag naar energiezuinige en –besparende oplossingen, die een maximum aan comfort en gebruikersgemak bieden, snel zal stijgen.

Een belangrijk aspect hierbij is dat de rol van het installatiebedrijf verschuift: van uitvoering naar regie en advies, zo blijkt uit het Cijfers en Trends rapport Installatiebedrijven van Rabobank. Tevens worden hogere eisen gesteld aan de vakbekwaamheid en kwalificatie van de installateur.

Ook interessant