Zoeken
Menu
Prijsstijging koudemiddelmarkt zet door Foto: Shutterstock

De prijzen in de koudemiddelmarkt gaan in de komende tijd verder omhoog. Dat meldt koudeenluchtbehandeling.nl op basis van een interview met directeur van Uniechemie Chris van der Lande. De reden van de prijsstijging is volgens Van der Lande de aanscherping van de F-gassenregelgeving.

De prijsstijging is de afgelopen tijd al ingezet, maar houdt volgens de expert nog wel even aan. Doordat aan de vraagkant een angst heerst voor schaarste zijn de prijzen fors gestegen. Doordat de druk op de koudemiddelprijzen en de beschikbare marktvolume blijven toenemen, blijft ook de prijs onder druk staan.    

Quotum onder druk

Volgens Van der Lande had de quotaregeling voor HFK’s in het Europese F-gassenbesluit een geruime tijd weinig invloed op de markt, maar daar is inmiddels een einde gekomen. Een van de reden daarvoor is dat ook voorgevulde apparaten die worden geïmporteerd nu onder het quotum vallen. Deze producten maken tien procent van het quotum uit. Hierdoor is er minder ruimte voor het aanschaffen van producten die al langer tot het quotum behoren. De vraag is niet afgenomen, maar aan de aanbod kant moet een stap terug doen.

Meer import lage GWP-producten

Het prijsverschil is sterk te zien tussen de producten met een hoge en lage GWP. De interesse in producten met een lage GWP is toegenomen omdat exporteurs meer kunnen importeren. Doordat het quotum verder wordt afgebouwd verwacht Chris van der Lande daarom een toenemende prijsstijging en een toenemend tekort. 

Ook interessant