Zoeken
Menu
NVKL maakt trends bekend Tekst: Marion de Graaff - Foto: Pixabay

Elk jaar peilt de Nederlandse Vereniging voor Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) de stand van zaken in de branche. Dat gebeurt op basis van de input van de leden van de vereniging en natuurlijk wordt er gekeken naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Bij de branche- en werkgeversorganisatie NVKL zijn een kleine vierhonderd bedrijven in de professionele koudetechniek, klimaatbeheersing en luchtbehandeling aangesloten. Die vertegenwoordigen de hele keten: van leveranciers tot installatiebedrijven, van adviesbureaus tot onderwijsinstellingen. De leden van de NVKL kijken ieder jaar weer vol spanning naar de resultaten van de Peiling Trends uit. Ze interpreteren de uitkomsten en gebruiken die om in te spelen op bepaalde trends en omzetverwachtingen. De volledige rapportage is alleen voor de leden beschikbaar, maar de samenvatting die de NVKL maakte, is openbaar. 

Vijf belangrijke punten 

Uit de Peiling Trends voor 2017/2018 zijn vijf belangrijke punten te herleiden: 

1) Koudetechniek blijft de belangrijkste pijler

Bij zowel de leveranciers als de installateurs bestaat de totaalomzet voor de helft uit koudetechniek. De overige omzet is verdeeld over klimaatbeheersing en overig, waarbij overig niet verder wordt uitgesplitst. 

2) De aantrekkende economie zorgt voor positieve resultaten. 

In 2016 zagen 2 op de 3 leveranciers hun omzet (67%) en winst (71%) groeien. Bij de installateurs is dit resp. 59% en 47%. De helft van de leden verwacht doorzet van deze groei. Voor komend jaar verwachten leveranciers groei door een groter marktaandeel en een aantrekkende economie, waardoor er meer projecten gerealiseerd zullen worden. Installateurs verwachten groei door de economische opleving en uitbreiding van het klantenbestand. 

3) Vrijwel alle deelnemers (95%) zijn van plan te investeren om het rendement op termijn te verhogen. 

In 2016 lag dit percentage bij de installateurs nog onder de 90%. De deelnemers aan de Peiling gaven aan vooral te willen investeren in scholing (kennis) en personeel (meer medewerkers). 

4) Zowel de leveranciers als de installateurs maken zich in toenemende mate zorgen over een tekort aan bekwaam personeel. 

Sinds 2015 steeg dit onderwerp van plek 5 naar plek 1 in de rangschikking van verwachte trends. 

5) Milieu is een belangrijk thema voor de leden. 

Zowel de leveranciers (86%) als de installateurs (57%) verwachten een toename van de toepassing van natuurlijke koudemiddelen. Toepassing van HFK’s met een laag aardopwarmingsvermogen of GWP (global warming potential) wordt door de helft van de deelnemers genoemd. 

Andere stappen die genomen kunnen worden zijn: Het toepassen van HFO’s (koudemiddelen met een lage GWP waarde). Het bouwen van energiezuinigere installaties. De bestaande installaties optimaal laten functioneren, want dat kan tot 20% energiebesparing leiden. Een ander punt is dat er veel meer gebruik kan worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen zoals bodem, zon, wind en biogas.

Ook interessant