Zoeken
Menu

De gemeente Meppel bouwt aan een duurzame nieuwbouwwijk met een collectief warmtekoude-systeem dat kan meegroeien met de wijk. In de wijk is geen cv-ketel te bekennen en er komt geen aardgasnet onder de grond. In april is de bouw gestart en de verkoop van de huizen loopt goed.

Tussen de stad Meppel en het dorp Nijeveen verrijst de komende 20 jaar een levendige woonwijk met ruimte voor meer dan 3 duizend woningen op 400 ha: Nieuwveense Landen. Er zijn zowel huur- als koopwoningen in deze nieuwe wijk, met verschillende prijsklassen en kavelgrootten. De gemeente wil de nieuwe wijk zo klimaatvriendelijk mogelijk maken en de energie lokaal opwekken. De ambitie is om uiteindelijk een energieleverende wijk te realiseren. 

Kees Offringa, strategisch adviseur duurzaamheid van de gemeente Meppel: "We hebben het energieconcept eerst voorgelegd aan de markt. De reacties waren positief maar aanvankelijk wilde niemand investeren omdat we wilden dat de winst weer geïnvesteerd wordt in de wijk. Voor de meeste bedrijven was dat te weinig lucratief."

Lokaal modulair energiebedrijf

De gemeente Meppel richtte samen met het bedrijf Rendo Duurzaam een lokaal energiebedrijf op: MeppelEnergie. Offringa: "Rendo heeft expertise in energie-infrastructuur en duurzame oplossingen. De gemeente ziet er vooral op toe dat de ambities gerealiseerd worden. We willen de wijk een groen karakter geven met een centrale rol voor bewoners. Met MeppelEnergie doen we dat samen."

Omdat de geplande woningen er niet van de ene op de andere dag staan, groeit de energievoorziening mee met de bouw. Harry van der Geest van Rendo Duurzaam: "Anders zou je in het begin, terwijl er nog bijna geen bewoners zijn, lange tijd verlies draaien. Daarom hebben we een modulair systeem bedacht. De basis bestaat uit een WKO-voorziening. Vanaf zo’n 250 woningen gaan we over op een biogas-warmtekrachtkoppeling van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Naarmate de wijk groeit, willen we meer lokale bronnen aan het warmtenet koppelen."

schema

bord

De gemeente en Rendo Duurzaam zijn gezamenlijk eigenaar van MeppelEnergie. De energiecentrale komt vlak naast de wijk te liggen. Daarnaast komt waarschijnlijk een informatiecentrum komen, waar voorlichting komt over het energieconcept en de werking, voor toekomstige bewoners. De woningen zijn erg zuinig, de EPC van de nieuwe woningen komt uit op circa 0,4.

Startschot

Eind april ging de bouw van Nieuwveense Landen van start met de kern van de wijk. Het eerste deelplan bestaat uit 70 woningen. Inmiddels zijn zo’n 60 woningen al verkocht. Uiteindelijk wordt dit een wijk waar duizenden woningen gebruik maken van duurzame energie.

Nieuwveense Landen is een van de 19 'Excellente Gebieden' die RVO.nl ondersteunt met een kennis- en leertraject. In deze gebieden wordt minimaal 25% energiezuiniger gebouwd dan het Bouwbesluit op dit moment voorschrijft.

Ook interessant