Zoeken
Menu
Klimaatverbond: 'meer aandacht nodig voor oververhitting woning' Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

De hittegolf van vorige maand laat maar weer eens zien dat een koel huis in de zomer net zo belangrijk is als een warm huis in de winter. In beleidsplannen en bouwregelgeving is echter nauwelijks aandacht voor koeling, constateren het Klimaatverbond en Vereniging Eigen Huis (VEH). Dat moet veranderen.

Het Klimaatverbond pleit voor een aanpak waarbij de warmte- en de koeltevoorziening in samenhang worden ontwikkeld. Daar is vooralsnog geen sprake van. Klimaatverbond Nederland is een vereniging van publieke organisaties met ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering die gemeenten moet helpen duurzame ambities te realiseren. Medewerkers zijn eens gaan tellen en vonden in het 29 pagina's tellende hoofdstuk Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord dat de woorden 'koude' en 'koeling' slechts één keer worden genoemd.

Als de koeltevoorziening geen onderdeel is van de energiestrategie kan dit leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen die later tegen hoge kosten hersteld moeten worden, stelt Jan Engels, kwartiermaker koeltebeleid bij het Klimaatverbond in een persbericht.

Ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat maatregelen nodig zijn. In een brief van de VEH aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept de vereniging op serieus aandacht te besteden aan oververhitting van woningen. De VEH kijkt daarbij zowel naar nieuwbouw als naar bestaande bouw. Voor nieuwbouw zou het Bouwbesluit aangepast kunnen worden. Het zou goed zijn als er een verkennende studie volgt, laat de belangenorganisatie desgevraagd weten.

Dakoverstek

De VEH denkt daarbij niet meteen aan installatietechniek om de woningen koel te houden. In eerste instantie hebben passieve maatregelen als een ruime dakoverstek, zonwering en voldoende hoge planten in de buurt de voorkeur. In de bestaande bouw zouden wellicht warmtenetten bij kunnen dragen aan een oplossing. Nu hele buurten van het aardgas af gaan, wordt veel verwacht van warmtenetten. Het zou mooi zijn als die warmtenetten op warme dagen ook koude zouden kunnen leveren. Volgens de VEH is nu het moment om daar alvast over na te denken.

Het vrijblijvende karakter in de huidige bouwregelgeving voor nieuwbouw is de VEH een doorn in het oog. In de huidige energieprestatieberekeningen wordt al wel sinds jaar en dag rekening gehouden met koeling, maar er is geen sprake van een harde eis ten aanzien van opwarming van woningen.

BENG

Volgend jaar juli moet de huidige energieprestatieberekening voor nieuwe gebouwen worden vervangen door berekeningen volgens de BENG-eisen. In de huidige EPC-berekeningen kan de energiebehoefte voor koeling worden gecompenseerd door een paar extra PV-panelen. Bij de BENG-eisen kan dat niet meer, want daar kan energiebehoefte niet gecompenseerd worden door energieproductie. Energie voor koeling en energie voor verwarming kunnen in de nieuwe BENG-eisen bij elkaar opgeteld worden. Een woning die naar verwachting veel energie nodig heeft om koel te kunnen blijven, kan tóch aan de eisen voldoen, door een hele lage warmtevraag te hebben.

In 2008 werd overigens al een eis gesteld aan de maximale opwarming van woningen. Het betrof een privaatrechtelijke eis. Bouwers die bouwden onder de garantieregeling van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW), moesten maatregelen nemen om oververhitting tegen te gaan. Maar die regeling werd al snel weer geschrapt. Hij was te complex en er was veel weerstand tegen.

Ook interessant