Zoeken
Menu
​Klimaateisen binnen de voedingsindustrie Foto: persbericht Colt International

Binnen de klimaattechniek vormen klimaatinstallaties in de voedingsindustrie een apart onderdeel. Het is een van de specialismen van Colt International. Colt ontwerpt, levert, monteert en valideert klimaatinstallaties die bijdragen aan het verhogen van productiviteit en voedselveiligheid, met als resultaat betere hygiënische omstandigheden, een hogere productkwaliteit en een verbeterde houdbaarheid (THT).

Naast klimaattechnologie is Colt wereldwijd actief op het gebied van brandveiligheid en service en onderhoud binnen zowel de industrie als utiliteit. Het creëren van een gezonde, veilige en productieve werk- en leefomgeving staat centraal. 

Maarten Jans, regiomanager bij Colt, signaleert: “Een van de trends die wij in alle onderdelen terugzien, is dat klanten ontzorgd willen worden. Hierin voorzien wij door het uitvoeren van een uitgebreide klimaatanalyse, realisatie van het ontwerp en installatie, monitoring en uiteraard het leveren van service en onderhoud.” 

Overheid, EU,  bedrijven 

Binnen de klimaattechniek neemt de voedingsindustrie een bijzondere plaats in, omdat deze industrie onderhevig is aan strikte wetgeving aangaande voedselveiligheid en hygiëne én omdat productieprocessen zeer specifiek zijn. Maarten Jans legt uit: “De eisen vanuit de overheid en  de EU op het gebied van de productie van voedingsmiddelen zijn in de afgelopen jaar strenger geworden en controle op foodproducenten neemt toe. Daarnaast speelt Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke rol bij de aanschaf van een klimaatinstallatie. Conventionele klimaatsystemen leiden tot enorme energiekosten en zijn niet bepaald milieuvriendelijk. Bedrijven investeren steeds meer in duurzame klimaatsystemen en ervaren de voordelen van energiebesparing en een hogere productiviteit. Meedenken en de vertaalslag maken naar een duurzaam en productief klimaat dat fungeert als een business model ervaren onze klanten als zeer prettig.” 

Producten, processen, personeel 

Naast externe factoren, is kennis van het (eind)product en het productieproces essentieel bij het klimaatontwerp en installatie. Jans: “De voedingsindustrie heeft te maken met specifieke klimaatproblemen waaronder temperatuurschommelingen. Denk aan het vrijkomen van warmte door ovens in de brood- en banketindustrie en door pasteuriseerprocessen in de dranken- en zuivelindustrie.  Bij veel productieprocessen ontstaat een te hoge relatieve luchtvochtigheid en dus condensatie waardoor bacteriegroei en schimmelvorming toenemen.   
Door onderdruk, directe machine-afzuiging of luchtverplaatsing van koude naar warmere ruimten kan tocht ontstaan hetgeen een nadelig effect heeft op het personeel en dus direct op de productiviteit. Hygiënisch produceren vraagt om aandacht op vier domeinen: beheersing van de temperatuur, behoud van relatieve luchtvochtigheid, een goede luchtbalans en een continue schone luchtkwaliteit.

Integrale benadering 

Maarten Jans: “De eisen en specifieke omstandigheden in de voedingsindustrie maken dat er echt maatwerk nodig is. Gezien de complexiteit van deze projecten kiezen wij voor een integrale benadering waarbij wij mens en proces centraal stellen. Dit doen wij door gedegen onderzoek en analyse, ontwerp en advies met garantie op resultaat. We engineeren en installeren zelf, tenzij  onze klant samenwerkt met een vaste installateur. De inbedrijfstelling is onze verantwoordelijkheid, evenals de service en onderhoud aan de installaties. Ook aan ons bedrijf worden overigens strenge eisen gesteld: er zijn heel wat certificeringen nodig om een klimaatinstallatie binnen de voedingsindustrie te mogen ontwerpen, plaatsen en onderhouden!”

Ook interessant