Zoeken
Menu
Klimaat in schoolgebouw meten? De betrouwbaarheid van uw metingen is cruciaal. Tekst: Teun Mulder - Foto: Shutterstock

“Het binnenklimaat in scholen scoort ruim onvoldoende”. Dit is de conclusie van het Centrum voor Gezonde Scholen. Het onderwerp is de laatste paar maanden herhaaldelijk in het nieuws geweest. In de zomer is het in 70% van de Nederlandse scholen te warm en in de winter in 40% te koud. Daarnaast zijn er klachten over slechte ventilatie, het vochtgehalte en onaangename geurtjes. Een slecht binnenklimaat heeft een negatief effect op de gezondheid en leerprestaties.

Hoge eisen aan klimaatinstallaties

Door de toenemende aandacht voor energiebesparing is de aandacht voor het beter beheersen en beheren van klimaatinstallaties in bijvoorbeeld scholen, maar ook in kantoorgebouwen en andere ruimtes toegenomen. Ook de hogere eisen die worden gesteld aan een goed binnenklimaat hebben hier mee te maken. Daarnaast worden klimaatinstallaties steeds complexer. Hierdoor wordt het beheer ervan steeds belangrijker.

Richtlijnen meetpunten klimaatinstallaties

Als u met klimaatinstallaties te maken heeft, dan zijn betrouwbare metingen cruciaal. Maar hoe weet u dat u kunt vertrouwen op uw meetresultaten? ISSO (Kennisinstituut voor de installatiesector) heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Onlangs is de ISSO-publicatie 31 ‘Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties’ herzien. 

ISSO-publicatie 31

De ISSO-publicatie 31 bevat richtlijnen voor het juist aanbrengen van meetapparatuur en het uitvoeren van metingen voor het regelen, besturen, beveiligen en beheren van klimaatinstallaties in gebouwen. Centraal staat het uitvoeren van geautomatiseerde metingen door opnemers en sensoren.

Zo scoor je een voldoende

Wilt u een voldoende scoren voor uw binnenklimaat? De juiste apparatuur is hiervoor noodzakelijk. Met dataloggers kunt u nauwkeurig de ruimtecondities in kaart brengen. Deze dataloggers meten naast de koolstofdioxidewaarde ook de ruimtetemperatuur en relatieve vochtigheid. U kunt in één oogopslag zien of deze grootheden in orde zijn. Wilt u de condities liever meten met een handmeter? Kies dan instrumenten waarmee u eenvoudig de luchtbehandeling kunt inregelen.Ook interessant