Zoeken
Menu
Informatie over wetgeving rond koudemiddelen en energie-inspectie Foto: Shutterstock

Er wordt momenteel wetgeving voorbereid die verstrekkende gevolgen zal hebben voor de sector. Zo is er al een verbod op het gebruik van HCFK's en wordt het gebruik van HFK's stapsgewijs teruggedrongen. Deze moeten vervangen worden door natuurlijke middelen, mogelijk ook in bestaande installaties. De komende jaren moeten gebouweigenaren investeren in een nieuwe installatie of de huidige ombouwen. Wat betekent dit? Welke alternatieven zijn er? Hoe kun je ze toepassen?

Daarnaast wordt het gebruik van synthetische koudemiddelen in de toekomst serieus teruggedrongen en komt er een verplichte energiekeuring voor gebouwinstallaties. De NVKL (Nederlandse Vereniging van Koudetechniek en Luchtbehandeling) verzorgt daarom op de VSK 2014 (3-7 februari Jaarbeurs Utrecht) twee lezingenprogramma’s hierover in het VSK-theater.

Energiekeuring

In dit programma is aandacht voor het thema energiebesparing bij koudetechniek en luchtbehandeling. De Nederlandse overheid bereidt onder de naam EPBD - Energy Performance of Buildings Directive - wetgeving voor, die gebouweigenaren elke 5 jaar verplicht tot een energiekeuring. Deze eis gaat gelden voor alle installaties met een samengesteld vermogen van meer dan 12 kW. Dat levert werk op voor de installateurs, maar hoe kunnen de sector en de gebouweigenaren er samen voor zorgen dat de adviezen die uit zo'n energiekeuring voortkomen ook uitgevoerd worden? Hoe zorgen ze er samen voor dat de energiebesparing technisch en economisch haalbaar is? Op die vragen geven experts tijdens de VSK een antwoord.

Ook interessant