Zoeken
Menu
F-gassenverordening: congres over nieuwe koudemiddelwetgeving Foto: Shutterstock

De gefluorideerde koudemiddelen ('F-gassen') die in veel koelinstallaties worden gebruikt, leveren bij lekkage een relatief grote bijdrage aan het broeikaseffect. De herziene F-Gassenverordening, die in januari 2015 van kracht gaat, heeft grote gevolgen: uitfasering van deze F-gassen wordt hiermee verplicht. Wie beschikt over een gekoelde voorziening voor de opslag van producten zal zowel bij het onderhoud van de huidige koelinstallatie als bij eventuele investeringsplannen voor een nieuw systeem rekening moeten houden met de nieuwe regels.

Vragen

Dat roept veel vragen op bij eindgebruikers, leveranciers en installateurs van koelinstallaties: Hoe zitten deze regels precies in elkaar? Welke installaties vallen er onder, welke koudemiddelen mogen vanaf welke datum niet meer worden gebruikt en wat zijn efficiënte alternatieven?
Om antwoord te geven op deze en tal van andere vragen organiseren RCC K&L (vaktijdschrift over Koude & Luchtbehandeling) en de KNVvK (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude) op 5 juni 2014 het congres 'F-gassenverordening: van beleid naar praktijk'. Het congres is in Nijkerk bij Hart van Holland.

Onderwerpen

Tijdens het congres komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • implementatie nieuwe F-gassenregels
  • visie van Unilever op duurzaamheid en F-gassen
  • tijdspad uitfasering F-gassen
  • praktijkcases in diverse marktsectoren
  • aandachtspunten voor eindgebruikers
  • investeringskeuzes t.a.v. koelinstallaties

Sessies

In twee plenaire sessies en drie workshoprondes wordt voor installateurs en  eindgebruikers van koelinstallaties helderheid geschapen. De eerste plenaire keynote-spreker is Herman Walthaus van het Ministerie van  I&M, die namens de wetgever duidelijkheid zal verschaffen omtrent de regelgeving en de planning. De tweede keynote-spreker is Rene van Gerwen, die vanuit eindgebruiker Unilever een uitdagende visie zal geven op duurzaamheid en de vertaling naar koelinstallaties. Daarna wordt met drie workshoprondes dieper op de materie ingegaan via praktijkcases en verdiepende presentaties op opleiding, regelgeving en investeringskeuzes.

Ook interessant