Zoeken
Menu
Erkenningen en certificaten in de koudebranche Foto: Shutterstock

Installateurs in de koudebranche zijn bijna allemaal aangesloten bij de NVKL, de brancheorganisatie voor koudetechniek en klimaatbeheersing. Die organisatie behartigt de economische belangen, volgt de ontwikkelingen in de markt nauwgezet, en erkent en certificeert haar leden.

Sinds 2009 is er voor installateurs in de koudetechniek en klimaatbeheersing een keurmerk.  Voor beide vakgebieden zijn er aparte labels, maar een installateur kan ook beide labels voeren. De criteria voor zowel koudetechniek als klimaatbeheersing zijn opgesteld door de leden zelf. De NVKL-erkenning laat zien dat aan het kwaliteitsniveau van de branche wordt voldaan vanuit de wensen van de markt. Het keurmerk garandeert kwaliteit en professionaliteit. Eigenaren en gebruikers van een koude- of klimaatinstallatie geven bijna altijd de voorkeur aan een NVKL-erkende installateur bij de installatie, ingebruikstelling en het onderhoud van hun machines.

Audits 

Om voor een erkenning in aanmerking te komen, moet een bedrijf ge-audit worden. De eisen worden vooraf gecommuniceerd. De certificeringsinstelling ViaNorm-Dekra voert de audit uit. Dit gebeurt vervolgens iedere twee jaar, waarbij de criteria steeds worden bijgesteld op basis van ontwikkelingen in de branche. Zo is er sinds kort het koudemiddel HFO-R1234ze(E), gepresenteerd door Carrier. Het maakt deel uit van de generatie PUREtec™ koudemiddelen en de GWP is minder dan één. Zo’n innovatie moet natuurlijk worden meegenomen, hetzij in de erkenning, hetzij in een apart certificaat. 

Installateurs die NVKL-erkend willen worden, moeten tijdens de tweejaarlijkse audit laten zien dat ze voldoende scoren op het gebied van kennis en competentie. Er wordt ook gekeken in hoeverre de  communicatie met klanten goed verloopt en of het bedrijf het kwaliteitsimago van de NVKL uitstraalt. 

Algemene criteria 

De algemene criteria voor erkend specialist klimaatbeheersing of koudetechniek zijn op dit moment: - voldoen aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van een (installatie)bedrijf - voor bedrijven geldt dat ze F-gassen gecertificeerd moeten zijn - voldoende erkend / gecertificeerd personeel  - categorie-indeling van de installaties en conform PED opleveren - voldoen aan normen zoals NEN 378, NEN 1010, etc. - aantoonbaar aandacht voor veilig werken / ARBO (RI&E, evt. VCA) - voldoende en goed gereedschap - referenties overleggen van gerealiseerde installaties  - aantonen dat wat is geleverd overeenkomt met de toepassing en de functie, o.a. d.m.v. metingen (bron: site NVKL)

Certificeringen 

Om te mogen werken met synthetische koudemiddelen moet een installateur een F-gassencertificaat hebben en de monteur een F-gassendiploma. Alle NVKL-erkende installateurs zijn in het bezit van deze certificeringen. Een monteur die werkt met ammoniak moet een vakbekwaamheidscertificaat hebben, zoals omschreven in de richtlijn PGS13. Het geldt voor drie jaar en is internationaal erkend. Wie lid is van de NVKL kan via certificeringsbedrijf ViaNorm-Dekra ook andere certificeringen regelen. De PED-certificering bijvoorbeeld. PED staat voor Pressure Equipment Directive, maar is in Nederland ook bekend als de Richtlijn Drukapparatuur. Dan is er nog het VCA-certificaat voor veiligheid, gezondheid en milieu, en de ISO-certificering waarmee diverse kwaliteitsmanagementsystemen erkent kunnen worden.

Ook interessant