Zoeken
Menu
Alternatief voor conventionele koeling Foto: Shutterstock

Menerga introduceert AdiabaticPro op de VSK 2014. Hiermee brengen zij een indirecte adiabatische koeling op de markt met Europees octrooi. De techniek omvat een systeem waarbij, in luchtrichting gezien, de retourluchtstroom eerst door een luchtkoeler wordt geleid die gevoed wordt met water uit de adiabatische koeling en de luchtstroom zo alvast enkele graden afkoelt. Vervolgens wordt met een sproeisysteem de retourluchtstroom direct in de recuperator bevochtigd waardoor de luchttemperatuur nog verder kan dalen.

Doordat het systeem is uitgevoerd met een recuperator met verdampingsoppervlak zal de verse buitenlucht d.m.v. de indirecte sterke (natuurlijke) afkoeling onder normale omstandigheden een inblaastemperatuur van 18 °C kunnen bereiken. En kunt u dit als alternatief voor conventionele koeling inzetten.

Deze toepassing is geschikt voor thermisch hoog belaste ruimten zoals datacenters met hogere retourlucht temperaturen. Tijdens de vakbeurs voor installateurs, de VSK, kunt u deze nieuwe kunststof warmtewisselaar van de luchtbehandelingskast, type Adconair, bekijken. Volgens Menerga levert Adconair een voelbaar rendement van 90%. De luchtbehandelingskast is de eerste met een tegenstroomwisselaar voor grote luchthoeveelheden, tot 31.000m3/h. Uniek is ook het ingebouwde ontdooisysteem.


Ook interessant