Zoeken
Menu
Schoolbesturen kunnen ventilatiesystemen nu eenvoudig vergelijken Tekst: Mari van Lieshout - Beeld: DWA

DWA heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met de Vereniging van Leveranciers van luchttechnische Apparaten (VLA) en vijf ventilatiefabrikanten voor bestaande scholen in het basis- en voortgezet onderwijs vijf veel toegepaste ventilatieconcepten vergeleken. De vergelijking moet schoolbesturen een goed inzicht bieden in de specifieke kwaliteiten van de systemen en de daaraan verbonden voor- en nadelen.

In veel scholen is het slecht gesteld met het binnenklimaat. Maar het tij keert en de laatste jaren krijgt het onderwerp nadrukkelijk de aandacht. De vergelijking van vijf systemen die DWA heeft opgesteld moet de scholen een handvat bieden. Samen met de installatie-adviseur kunnen schoolbesturen nu een evenwichtige keuze maken.

Om de schoolbesturen samen met een professioneel adviseur tot een keuze te laten komen wordt bij elk systeem een eenvoudige uitleg van de werking gegeven. In een overzichtelijk schema wordt meteen duidelijk vanaf welke projectomvang het ventilatieconcept toepasbaar is.

De volgende vijf systemen worden met elkaar vergeleken:

Systeem 1: Decentrale ventilatie met natuurlijke toevoer (via gevelroosters) en mechanische afvoer

Systeem 2: Decentrale ventilatie met mechanische toevoer (uit plafond) en natuurlijke afvoer

Systeem 3: Decentrale ventilatie met geïntegreerde verwarming

Systeem 4: Decentrale balansventilatie met WTW

Systeem 5: Centrale balansventilatie met WTW

Aandachtspunten

Een praktische toevoeging aan het overzicht zijn de aandachtspunten die per ventilatieconcept zijn benoemd. Dan gaat het bijvoorbeeld om bouwkundige aanpassingen waarmee rekening moet worden gehouden. Zo wordt er ook gewezen op het feit dat de units van een decentraal balansventilatiesysteem vaak geheel of gedeeltelijk uit het plafond steken. Een andere waarschuwing betreft het geluid van de luchtbehandelingsinstallatie op het dak mocht de keuze vallen op een centraal balansventilatiesysteem en de kans dat de dakconstructie ter plaatse moet worden aangepast.

'Met deze vergelijking van ventilatieconcepten kunnen we schoolbesturen een heel eind op weg helpen,' vertelt Rik Altena van DWA. 'Scholen denken dat ze het goed hebben geregeld als ze een onderhoudscontract hebben. Maar vaak blijkt die overeenkomst niet meer te behelzen dan het vervangen van de filters. Ook moeten vooraf de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) duidelijk worden benoemd en de installateur moet kunnen garanderen dat de installatie op die punten presteert. Als de KPI's vooraf duidelijk zijn, kan daar tijdens het ontwerptraject aan worden getoetst. Ook wil ik er voor pleiten dat de prestatie van het ventilatiesysteem onderdeel gaat uitmaken van het onderhoudscontract. '

'Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor onderhoud en energiegebruik in het primair onderwijs bij de schoolbesturen,' vertelt projectleider Irma Thijssen van RVO.nl. 'Zeker bij de kleinere scholen zal daar niet altijd de kennis aanwezig zijn, terwijl ze wel worden overspoeld met aanbod vanuit de markt. Maar een gezond binnenklimaat begint bij een goed ventilatiesysteem. Een goede adviseur weet welke systemen er zijn en welke van die systemen passen bij het schoolgebouw. Scholen hebben doorgaans weinig budget, dus moeten ze wel op een slimme manier investeren.'

Ook interessant