Zoeken
Menu
Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Met de Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een kantoorgebouw voldoet, of wat zij kunnen doen om dit te verbeteren. De Quickscan maakt het vooral mogelijk om de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen in een kantoorgebouw vast te stellen. Deze eerste tool uit de koker van het Masterplan Ventilatie wordt aangeboden door ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland (voorheen VLA) en VCCN.

De Quickscan gaat uit van de bestaande richtlijnen, (bouw)regelgeving en vakpublicaties. Het hulpmiddel refereert ook aan door REHVA opgestelde aanbevelingen; de Europese overkoepelende organisatie voor ventilatie en luchtbehandeling. De tool bevat twee onderdelen: onderdeel 1 bestaat uit een stappenplan inspectie kantoren om gegevens te verzamelen waarmee de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen vast kan worden gesteld. In onderdeel 2 wordt de ventilatiekwaliteit weergegeven aan de hand van verzamelde gegevens uit een bijbehorend Excel rekenblad. 

Stappen Quickscan

De Quickscan herleidt de ventilatiekwaliteit naar de CO2-concentratie per ruimte. Aangezien de CO2-concentratie slechts een van de indicatoren is van de ventilatiekwaliteit, moet in de Quickscan op meer onderdelen moet worden getoetst.

Wie de Quickscan toepast, bepaalt of controleert de volgende stappen:

  1. Het type van het aanwezige ventilatiesysteem per ruimte;
  2. De ventilatiehoeveelheid per ruimte;
  3. Het aantal personen per ruimte;
  4. De ventilatiekwaliteit per ruimte (met het Excel rekenblad);
  5. De mogelijke ruimtebezetting met de ventilatiekwaliteit;
  6. De vraag of richtlijnen en aanbevelingen van overheid en REHVA zijn gevolgd.

Webinar

De Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren is beschikbaar via de website www.masterpplanventilatie.nl en op de websites van de 4 initiatiefnemers. De Quickscan wordt toegelicht tijdens het TVVL Webinar Masterplan Ventilatie COVID-19: Quickscan & rekentool besmettingskansen op dinsdag 20 oktober. Aanmelden kan kosteloos via de website van TVVL. 

Krachten gebundeld

Om professionals te helpen de ventilatie in gebouwen te optimaliseren, bundelden ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland en VCCN – allen expert in gebouwventilatie of contamination control – onlangs de krachten door het Masterplan Ventilatie op te zetten. Doel van het Masterplan Ventilatie is om kennis en tools te ontwikkelen die professionals helpen de juiste keuzes te maken als het gaat om ventilatie. Dit eerste hulpmiddel, de Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren, is opgesteld voor experts die bekend zijn met ventilatie-installaties en daaraan gerelateerde richtlijnen, zoals installateurs, adviseurs en medewerkers van technische diensten en facilitaire organisaties. Binnenkort komt er ook een Quickscan beschikbaar voor verpleeghuizen en scholen.

Ook interessant