Zoeken
Menu
Overschrijding geluidsnorm van ventilatie-unit vaak door ondeskundige montage Foto: Shutterstock

Door ondeskundige montage van ventilatieboxen, veroorzaken veel systemen veel meer geluidshinder dan nodig is. Daardoor hebben gebruikers de neiging om de systemen uit te schakelen wat de kwaliteit van de binnenlucht negatief beïnvloedt. Door de systemen slimmer te positioneren en het gebruik van flexibele kanalen zoveel mogelijk te beperken, is een groot deel van de geluidshinder weg te nemen.

Het was niets anders dan cabaret waarmee de ventilatiedeskundigen André Meester(VLA) en Marco Hofman (ISSO) tijdens de Dag van de Binnenlucht in Den Bosch aandacht vroegen voor de juiste wijze om boxen te monteren. Maar het maakte de boodschap wel meteen duidelijk. Zij gebruikten flexibele kanalen die in de meeste onmogelijke bochten werden gebogen om de aansluiting tussen box en dakdoorvoer of box en ventilatieschacht tot stand te brengen. Het was  cabaret maar de werkelijkheid is vaak nog erger, zo verduidelijkten de beelden uit de praktijk waarmee zij hun boodschap ondersteunden. 

Inkorten

Dat systemen te luidruchtig hun werk doen, heeft vrijwel altijd te maken met de hoge weerstand die de lucht in de kanalen ondervindt. Die kan in flexibele slangen zo fors zijn dat het geluid al gemakkelijk de maximale norm van 30 dB(a) overschrijdt.  Met een paar simpele maatregelen zijn de problemen doorgaans op te lossen. Een zo'n maatregel is het op maat knippen van de leiding. De flexibele leidingen kunnen van 10 cm uitgetrokken worden tot 100 cm waardoor monteurs vaak niet de moeite nemen die in te korten. 'Daardoor ontstaan er onnodig veel bochten die allemaal extra luchtweerstand veroorzaken. Dus ontstaat er ook veel geluid omdat de ventilator veel meer toeren moet draaien om de weerstand te overwinnen. De ventilator gebruikt al snel twee keer zoveel energie dan feitelijk nodig is, omdat die zo hard moet werken,' aldus Harm Valk deskundige van ingenieursbureau Nieman. Hij roept installateurs op om flexibele kanalen zoveel mogelijk te beperken. 'Door vooraf goed na te denken over de plaats waar je de box gaat monteren, kan je vaak gewoon met rechte hulpstukken werken. En als je toch met bochten moet werken, gebruik dan bij voorkeur vaste bochten. Die veroorzaken veel minder luchtweerstand en geven dus ook minder geluidshinder.' 

Massieve muur

De unit kan het beste in een aparte ruimte zo ver mogelijk van bewoonde vertrekken  gemonteerd worden. Montage moet bij voorkeur gebeuren tegen een massieve muur. Bij montage tegen een holle wand zal de achterliggende constructie gaan fungeren als een klankkast. Het systeem kan eventueel ook omkast worden met geluiddempend materiaal. Eventuele trillingen die door de ventilatie-unit worden geproduceerd kunnen voorkomen worden door het aanbrengen van speciale trillingsdempers. 

Ook interessant