Zoeken
Menu
Optimaal natuurlijk ventileren kan in combinatie met effectieve zonwering Foto: Duco - Tekst: Mari van Lieshout

Natuurlijke ventilatie staat opnieuw in de belangstelling, mede vanwege enkele sympathieke kenmerken: de ventilatie gebruikt geen energie en draagt niet bij aan de CO2 -problematiek. Ook de behoefte van mensen om in gebouwen contact met de natuur (de omgeving) te behouden, lijkt steeds meer een rol te spelen.

De meesten willen liefst met het raam open slapen. Ze vinden dat ze daardoor een betere nachtrust hebben. En dat is niet alleen 'een gevoel'. In een recent Deens onderzoek sliepen studenten bij lagere koolstofdioxideconcentraties en rapporteerden de volgende morgen een minder slaperig gevoel en een beter concentratievermogen; ze presteerden aantoonbaar beter in tests waarbij het aankwam op logisch denken.

CO2-meter

Vladimir Savchenko, een Bulgaarse hobbyist, speelt er handig op in met de verkoop van zelfgebouwde kooldioxidemeters. Op zijn blog laat hij een indrukwekkende grafiek zien hoe een nacht in zijn eigen slaapkamer verloopt. De CO2-concentratie gaat al iets omhoog als aan het begin van de avond zijn baby in de kamer van 16 m2 te slapen wordt gelegd. Maar vanaf het moment dat hij en zijn vrouw ook in de kamer gaan slapen, stijgt de grafiek tot verontrustende waarden. De concentratie bereikt een piek van bijna 3.500 ppm. Ter vergelijking: in Nederland moet de langdurige blootstelling onder de 1.200 ppm blijven. Op het moment dat Savchenko wakker wordt en de deur van de slaapkamer openzet, zakt de concentratie pijlsnel weer naar een niveau onder de 1.500 ppm. En als hij later even het raam opent, duikt het niveau rap naar 500 ppm. Tegen zo'n vorm van natuurlijk ventileren kan geen mechanische ventilatie op.

DUCO at SCHOOL

Duco Ventilation & Sun Control zet sterk in op natuurlijke ventilatie. Het bedrijf ontwikkelde ventilatieconcepten zoals DUCO at HOME en DUCO at SCHOOL. Dat laatste systeem is toegepast in basisschool Neel in de Roermondse wijk Maasniel, Om het binnenklimaat in de school beheersbaar te houden, koos de opdrachtgever voor DucoTwin 120 ‘ZR’ en TronicTwin 120 5 Pa. Het betreft hier twee ventilatieroosters met geïntegreerde zonwering. Met deze twee roosters wordt er niet enkel op natuurlijke wijze verse lucht toegevoerd, maar is er ook garantie op voldoende daglicht met behoud het zicht naar buiten en een efficiënte afscherming van de zonnestralen. Om de CO2-concentratie ruim binnen de frisse-school eis te houden, is een ventilatiedebiet van ruim 1.000 m3/h per lokaal nodig. Specifiek voor dit project heeft Duco daarom de TronicTwin 120 uitgelegd over een drukverschil van 5 Pa. Hierdoor is het hele ventilatiesysteem robuuster, stabieler en minder afhankelijk van de (weers)omstandigheden. Ook hebben 5 Pa-roosters als voordeel dat de roosterlengte flink gereduceerd kan worden. Door de hoge luchtsnelheid waren kleinere ventilatieroosters wenselijk, wat overigens mooi aansloot bij een fraaie integratie van de roosters in het gevelbeeld.

Gestuurde ventilatieroosters

De CO2-regeling opent en sluit de Tronic-roosters automatisch naargelang de ventilatiebehoefte. Er wordt niet meer geventileerd dan nodig is. En wanneer er behoefte is om de ramen open te gooien, dan kan dat gewoon. Bij mechanische schoolventilatiesystemen is de geluidbelasting vaak een punt van zorg. Met veel kunst- en vliegwerk moeten fabrikanten het aantal decibels binnen de norm zien te houden. Bij natuurlijke ventilatie speelt dit probleem niet. En geluiden van buiten dringen door de ventilatieroosters van Duco nauwelijks binnen omdat ze voorzien zijn van geluiddempend materiaal.

Ook interessant