Zoeken
Menu
Gezonde scholen? Ja! Tekst: Michel Sombroek - Foto: Shutterstock

Veel klaslokalen zijn te heet of juist te koud. Ook is het er vaak te donker of te licht en klagen kinderen en docenten over slechte ventilatie en een muffe, onaangename lucht. Het binnenklimaat op scholen laat volgens onderzoek van Het Centrum voor Gezonde Scholen, stevig te wensen over.

De reden? Als gevolg van traditionele aanbestedingsprocedures wordt pas aan het einde van een bouwtraject rekening gehouden met ventilatie, licht en klimaat. Veel te laat. Mijn advies? Ga eerder om de tafel met architecten, adviseurs en leveranciers. Als we beter onderwijs willen voor onze kinderen, begin dan met het bouwen van betere scholen.

Slecht binnenklimaat

Bovengenoemd onderzoek naar het binnenklimaat op scholen deed eind vorig jaar veel stof opwaaien. Op bijna alle criteria scoorden de 1000 geënquêteerde scholen matig tot slecht: van temperatuur tot licht en van geur tot geluid. En u weet: een slecht binnenklimaat heeft een negatieve invloed op de gezondheid van kinderen en docenten en leidt o.a. tot hoofdpijn, sufheid, infecties, astma en bevordert dus niet het concentratievermogen en de leerprestaties.

Verbeterde leeromgeving

Dat moet en kan anders. Bijvoorbeeld door bij de bouw van scholen, vroegtijdig de krachten te bundelen. Dus win advies in op het gebied van licht, lucht, kleur, klimaat, inrichting en akoestiek en zet dit vakmanschap in vóór de ontwerpfase. Op deze manier kun je een optimale leeromgeving creëren en waarborgen.

Zweeds voorbeeld

Droom of werkelijkheid? Het laatste. Op initiatief van het vakblad Schooldomein, zijn vier scholen in Nederland dit voorjaar begonnen met een pilot. Daarbij gaat het om zowel nieuwbouw als renovatie. Doel is te komen tot een optimale leeromgeving (een klaslokaal, een mediatheek, een kantine), op basis van de gezamenlijke expertise van marktpartijen. Dat deze werkwijze tot succes leidt, staat als een paal boven water. In Scandinavië liggen de voorbeelden voor het oprapen. Zo waren we intensief betrokken bij de renovatie van een praktijkschool in Stockholm. Een robuust gebouw, maar functioneel en technisch sterk gedateerd. Door voorafgaand aan de renovatie expertise in te winnen over optimale licht- en luchttoetreding, is het pand nu spectaculair vernieuwd. Het grootste verschil met vroeger is de hoeveelheid daglicht. 104 VELUX modulaire lichtstraatmodules in het dak zorgen voor inspiratie en positiviteit, aldus het schoolhoofd. En… voor sterk verbeterde leerprestaties. En daar doen we het ten slotte voor!


Ook interessant