Zoeken
Menu
Gebouwinstallaties scholen ondermaats Foto: Shutterstock

In veel scholen werkt de gebouwinstallatie niet goed, of niet goed genoeg. Dat is vaak een kwestie van afstellen, maar soms is er meer aan de hand. Met de Installatiescan Scholen checkt een installateur nu gemakkelijk en snel hoe de installatie eraan toe is.

Schoolgebouwen zijn tegenwoordig installatietechnisch gezien behoorlijk complex. Het binnenklimaat heeft een grote invloed op het welbevinden van zowel het onderwijzend personeel als de leerlingen. Voor die laatste doelgroep komen daar de leerprestaties natuurlijk nog bij. Een goed binnenklimaat is dus cruciaal en staat samen met het energieverbruik met stip op nummer één van de aandachtspunten in scholen. Met de installaties kan het op allerlei manieren mis gaan. Bij de inregeling tijdens de ingebruikname, door onregelmatig (of geen) onderhoud of omdat de boel op een gegeven moment ontregeld raakt. In oudere schoolgebouwen blijkt dat de gebouwinstallaties het minst goed functioneren en dat er vaak slecht met de installatie wordt omgegaan.   

Verwarming, ventilatie, koeling en verlichting

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelde de Installatiescan Scholen met als doel om de aanwezige installaties in bestaande scholen op een simpele en snelle manier te kunnen checken. Met het hulpmiddel kunnen installateurs de inregeling en de werking van klimaatinstallaties controleren. Het gaat dan om de functies verwarming, ventilatie, koeling en verlichting. Het is dus belangrijk dat de installateur van al die onderdelen het nodige weet. Als de scan is uitgevoerd, komen de resultaten en de eventuele verbeterpunten en aanbevelingen in een rapport te staan. 

Gang van zaken 

Het traject begint met een opdracht van de school aan de installateur. De directeur van de school vult een vragenlijst in waar hij eventuele klachten en storingen al kan melden. Daarna gaat de installateur aan de slag. In ongeveer twee uur tijd controleert hij de installaties systematisch en vult daarbij een rapportageformulier in. Kleine dingen kan hij direct verhelpen. Op basis van het rapport zal de installateur een voorstel doen aan de directie. Daarna spreken installateur en directeur samen af wat er wanneer en hoe gaat gebeuren. 

Optimaliseren of verduurzamen 

De Installatiescan is gericht op het verbeteren van het binnenmilieu en op het besparen op energie. Het zou goed zijn als het checken van de gebouwinstallaties in een school zou worden opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP), dat de meeste scholen laten maken. Maar scholen kunnen natuurlijk besluiten om een grotere slag maken. Willen ze écht verduurzamen, dan is er een grotere technische ingreep nodig. De aanwezige gebouwinstallaties, maar misschien ook bepaalde bouwkundige elementen, moeten dan worden aangepast en dat kan een flinke investering vergen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat zo’n verduurzamingsslag de moeite waard is als de school nog minimaal twintig jaar in gebruik blijft.

Sinds oktober 2016 bestaat er voor de verduurzaming van schoolgebouwen een subsidieregeling, genaamd ‘Green Deal Scholen. Het laten uitvoeren van de Installatiescan valt binnen die regeling, net als het inhuren van extern advies.


Ook interessant