Zoeken
Menu

De tijd is voorbij dat natuurlijke ventilatie alleen sloeg op roosters of ramen die open en dicht kunnen. Steeds vaker worden de principes van natuurlijke ventilatie gebruikt in geavanceerde klimaatsystemen. Op die manier wordt een prettig binnenklimaat gerealiseerd met een minimum aan materiaal en energieverbruik.

Vraaggestuurde ventilatie

Ventilatiesystemen worden steeds meer vraaggestuurd, waardoor er alleen geventileerd wordt als het daadwerkelijk nodig is. Vraaggestuurde ventilatiesystemen leveren al een fikse energiebesparing op ten opzichte van continu draaiende ventilatiesystemen. Door echter gebruik te maken van natuurlijke luchtstromen en de principes van natuurlijke ventilatie kan er nóg meer bespaard worden op energie, en in sommige gevallen ook op materialen.

Natuurlijke dakraamventilatie

Voor grote fabriekshallen en industriële gebouwen bestond het concept van dakraamventilatie al langer. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de thermische stijging van warme lucht. Door metingen te doen van de luchtdruk en de temperatuur wordt het ventilatiesysteem zo afgesteld dat de dakramen exact op het goede moment opengaan en weer sluiten. Zo ontstaat een geavanceerde vorm van natuurlijke ventilatie.

Dit ventilatiesysteem wordt specifiek afgesteld op een gebouw, zodat het binnenklimaat altijd aangenaam blijft. Het wordt vooral toegepast om het teveel aan warmte af te voeren in industriële complexen. Het is echter niet overal en altijd goed toe te passen.

Voorbeeld van toepassing natuurlijke ventilatie

Het ontwerp van het klimaatconcept van een nieuwe brede school in Oegstgeest is een voorbeeld van hoe natuurlijke ventilatie nog beter gebruikt kan worden voor een prettig binnenklimaat in een school.

Het klimaatconcept is ontwikkeld door de ingenieurs van Arup in samenwerking met architectenbureau Paul Ruiter. De houten constructie van de school is helemaal verweven met de installatie. Door roosters in de gevels wordt de frisse lucht aangevoerd met een systeem dat op luchtdruk werkt. De frisse lucht wordt verder verdeeld via akoestische roosters en koven, die weggewerkt zijn de plafondconstructie. De lucht wordt afgevoerd via een centraal trappenhuis. Ventilatiekanalen zijn overbodig en dat spaart materiaal en energie. Afhankelijk van het seizoen wordt de binnengekomen lucht verwarmd of juist gekoeld via een warmtepomp die gebruik maakt van een bodembron. Op dezelfde bodembron is ook warmteterugwinning aangesloten, waarmee de cv en het tapwater verwarmd kunnen worden.

Natuurlijke ventilatie in nieuwe klimaatsystemen

Het bovenstaande voorbeeld is eigenlijk geen bestaand klimaatsysteem, maar een samenspel van onderdelen die in de markt vrij te verkrijgen zijn en die in het ontwerp zijn samengevoegd. Op het eerste oog lijkt het feit dat hier met minder installaties toch een goed binnenklimaat gecreëerd wordt, misschien een bedreiging voor de installatiebranche. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Het klimaatconcept van deze school bewijst dat er nog een wereld te winnen is op het gebied van natuurlijke ventilatiesystemen, die geïntegreerd in installaties standaard in gebouwen en woningen geïnstalleerd zouden kunnen worden.

Ook interessant