Zoeken
Menu
Decentrale ventilatie vaak een ideale oplossing voor bestaande én nieuwe kantoren Tekst: Mari van Lieshout; Comtekst

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen in Nederland voorzien zijn van minimaal een energielabel C. Beheerders en eigenaren van kantoren staan voor een grote opgave. Want met nog maar drie jaar te gaan blijkt dat bijna twee derde van de kantoren hier op dit moment nog niet aan voldoet. 'Ik zou de eigenaren serieus de overweging willen meegeven eens aan decentrale ventilatie te denken,' zegt Rutger Vasters, product manager bij ClimaRad. 'De energiebesparing is enorm en het comfort gaat er stukken op vooruit.'

De ambities van de rijksoverheid liegen er niet om. In het Bouwbesluit is opgenomen dat vanaf 2023 elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan zou het per 1 januari 2023 niet eens meer als kantoor gebruikt mogen worden. Toch lijkt het er soms op dat de kantoormarkt niet al te veel haast wenst maken met het terugdringen van het energiegebruik. En waar beheerders zich wél tot specialisten wenden voor advies, keren ze wat betreft de installatietechniek voor het binnenklimaat meestal terug met traditionele oplossingen, dus een centrale oplossing. 

Traditionele markt

'De kantorenmarkt is wat betreft de ventilatietechniek een traditionele markt waarin vaak nog centrale systemen de standaard zijn,' zegt Vasters. 'Je zou misschien anders verwachten nu er steeds meer aandacht is voor de kwaliteit van het binnenklimaat en duurzaamheid. Toch biedt decentraal ventileren met onze units in vele gevallen een groot voordeel.'

De ClimaRad-units kunnen ventileren, koelen en verwarmen. Zij ventileren direct via de gevel waarbij schone buitenlucht wordt toegevoerd en verontreinigde lucht naar buiten wordt afgevoerd. Ze werken zeer energie-efficiënt omdat de warmtewisselaar in de unit de toegevoerde lucht voorverwarmt met de warmte afkomstig van afgevoerde lucht. Sensoren voor CO2, luchtvochtigheid, en binnen/buitentemperatuur bepalen automatisch de juiste hoeveelheid benodigde ventilatielucht.

Een mooi systeem maar het blijft vaak buiten beeld. In tegenstelling tot de toepassing van decentrale units zijn voor de aanleg van centrale systemen vele kanalen, schachten en kleppen nodig. De aanleg van deze voorzieningen maken een substantieel deel uit van de bouwkosten. Bij toepassing van decentrale systemen kan een groot deel van deze post worden geschrapt. Kanalen en verlaagde plafonds zijn simpelweg niet nodig. Het betekent ook dat er veel compacter kan worden gebouwd, terwijl de netto gebruiksruimte gelijk blijft. Een groot voordeel van decentrale ventilatiesystemen is daarnaast de flexibiliteit die het systeem biedt. Wanneer de functie van het gebouw met een decentraal ventilatiesysteem later moet wijzigen, zullen de verbouwingswerkzaamheden veel minder ingrijpend zijn. 

Comfort én energiebesparing

Nu kantooreigenaren haast moeten maken om in 2023 aan de energie-eisen te voldoen, zouden ook adviseurs vaker de mogelijkheid van decentrale ventilatie moeten meewegen voor hun klanten, vindt Vasters. Hij wijst erop dat energiebesparing en comfort met de ClimaRad-units hand in hand gaan. Voor de medewerkers is het binnenklimaat in kantoor van groot belang.  Elke procent productieverbetering die zij bereiken dankzij een comfortabel binnenklimaat is al heel snel terug verdiend. 'En dan is er nog het argument energiebesparing. Ventilatie is een grote energievrager. We hebben een onderzoek liggen van twee vrijwel identieke gebouwen, EPC 0-gebouwen. Het ene gebouw had een centrale lbk. De elektriciteitsvraag bleek achteraf bijzonder hoog te zijn. Logisch ook want een grote hoeveelheid lucht moet voor het hele gebouw immers door relatief kleine kanalen worden geblazen. In het tweede gebouw dat later werd gebouwd en vrijwel identiek was, zijn ClimaRad-units geïnstalleerd. Daarin was het elektriciteitsgebruik een factor 10 lager.Hoe dat komt? Onze systemen zijn CO2-gestuurd en ventileren dus alleen wanneer het nodig is waardoor ook de warmteverliezen worden beperkt. Als 's avonds niemand meer in de kantoorruimten aanwezig is, gaan de kleppen dicht en is het elektriciteitsverbruik nul. Dat kan alleen als je het decentraal doet.'  

Ook interessant