Zoeken
Menu

Op Installatieprofs verscheen enige tijd geleden een artikel over het actieplan ‘Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen in woningen’. Dit stuk maakte behoorlijk wat los, waar we nu dieper op ingaan. Ook komt de huidige stand van zaken aan bod.

Het oorspronkelijke actieplan ging om de periode 2012 tot 2015. De maatregelen in het plan moesten ervoor zorgen dat met ingang van 2015 iedere nieuwe woning voldoet aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van ventilatie. Het actieplan moest er ook toe leiden dat er meerdere instrumenten op de markt zouden komen, die bijdragen aan een goed binnenmilieu.

Consument vraagt niet om controle

Het plan leek destijds goed te lopen, maar miste toch zijn doel doordat bewoners van nieuwbouwwoningen na oplevering van hun huis niet vroegen om controle van de ventilatie. Zo kwam vaak pas later aan het licht dat de ventilatie niet naar behoren werkte – in sommige gevallen pas als er bij de bewoners al sprake was van gezondheidsklachten.

Om dit probleem op te vangen zou een waarborginstituut de kwaliteit van de ventilatie moeten testen tijdens de oplevering van de woning. De kwaliteit van een net opgeleverd ventilatiesysteem zou niet de verantwoordelijkheid van de consument moeten zijn, zo is de gedachte. Of zoals één van de lezers het mooi verwoordde: “Natuurlijk mag de consument verwachten dat een nieuwbouwwoning voldoet aan de minimale eisen van het bouwbesluit, ventilatie niet uitgezonderd. […] Je hoeft bij de aanschaf van een nieuwe auto toch ook niet te laten onderzoeken of de remmen goed werken?

De huidige stand van zaken

Inmiddels zijn er diverse instrumenten ontwikkeld die de kwaliteit van ventilatiesystemen moeten waarborgen. Allereerst is er een ventilatietoets ontworpen. Deze vereenvoudigde ventilatieprestatiekeuring maakt deel uit van het opnameprotocol voor het energielabel van nieuw gebouwde woningen. Een ander instrument is door Aedes in het leven geroepen. Het gaat hierbij om een handleiding die twee ‘Programma’s van Eisen’ bevat voor woningventilatie; één voor te renoveren woningen en één voor nieuw te bouwen woningen.

Verder is er een speciale website gebouwd waarop consumenten terecht kunnen voor handleidingen van de installaties in hun woning. Is een huiseigenaar niet in het bezit van de handleiding van het ventilatiesysteem, dan kan op deze site een generieke handleiding worden aangemaakt op basis van de kenmerken van het betreffende ventilatiesysteem (of andere woninginstallaties). Ook kunnen consumenten terecht op een online informatiepunt over ventileren. Een laatste instrument betreft een website waar UNETO-VNI-leden materiaal kunnen vinden waarmee ze voor de meest gebruikte installatieconcepten een handleiding kunnen creëren.

Verantwoord bouwen

De bouwbranche moet gewoon hun verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor gezonde huizen”, was een reactie op het eerder verschenen artikel over het actieplan. Of de inmiddels getroffen maatregelen er ook daadwerkelijk voor zorgen dat een gezond binnenmilieu een vanzelfsprekendheid wordt? De toekomst zal het uitwijzen.

Ook interessant