Zoeken
Menu
Beursnieuws VLA lanceert op VSK ‘Platform Binnenklimaattechniek’ Tekst: Armand Landman

De branchevereniging voor ventilatie- en luchtbehandelingstechniek (VLA) lanceert op de eerste beursdag van installatievakbeurs VSK het ‘Platform Binnenklimaattechniek’. Dat is een online platform met vakinhoudelijke kennis die tot stand gekomen is in samenwerking met diverse brancheverenigingen, adviesbureaus, kenniscentra en ministeries. De aangeboden kennis, tools en hulpmiddelen zijn gratis toegankelijk voor alle experts en professionals die, op welke manier dan ook, te maken hebben met klimaatinstallaties.

“We geloven erin dat kennis voor iedereen vrij te raadplegen moet zijn”, doet Walid Atmar van de VLA uit de doeken. “Een vergoeding vragen voor kennis is namelijk niet ons verdienmodel. Met het platform willen we juist bewerkstelligen dat de taart voor iedereen groter wordt. Wanneer er meer kennis wordt gedeeld worden er immers betere producten gemaakt. Daar heeft de hele sector baat bij.” 

Het nieuwe Platform Binnenklimaattechniek biedt actuele kennis, marktstandaarden en praktische hulpmiddelen voor goede installatiekwaliteit, energiebesparing en een gezond binnenklimaat. “Alleen al de VLA heeft een indrukwekkende achterban: fabrikanten van luchtbehandelingskasten, woonhuisventilatie, luchtdistributiesystemen, luchtfilters en luchtgordijnen en dienstverleners op gebied van binnenmilieu advies, reiniging en onderhoud”, stelt Atmar. “Die dragen allemaal bij aan het platform. Het succes van het platform en de kwaliteit van de inhoud zijn immers een product van samenwerkende partners. Daarom is het een levend platform waar nieuwe partijen voor benaderd zullen worden en partijen ook zelf de aansluiting kunnen zoeken. Onder andere de Federatie Elektrotechniek (Fedet), de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de branchevereniging voor de koude- en klimaattechniek (NVKL) zijn logische en nodige partners.” Op dit moment bevat het platform kennisdocumenten die tot stand gekomen zijn door een onderlinge samenwerking van de branchevereniging voor ventilatie- en luchtbehandelingstechniek (VLA), het Rijksvastgoedbedrijf, TVVL, ISSO, RVO, TNO en Stichting Bouwkwaliteit .

Theater Binnenklimaattechniek

Alle partners zijn aanwezig bij de officiële lancering van het Platform Binnenklimaattechniek op 4 februari. Gedurende de dag verzorgen zij lezingen en workshops in het speciale Theater Binnenklimaat techniek. Het doorlopende thema van het theater is  ‘Een gezond binnenklimaat’, waarbij de nadruk zal liggen op gezondheid, energie en standaardisatie. Het theater op de beurs is een initiatief van een vooruitstrevende groep van VLA-partners, waaronder AL-KO, Robatherm, Rosenberg Klimaattechniek, TROX, WOLF Energiesystemen, FläktGroup, NedAir, OC Verhulst en Systemair. “Zij geloven, net als alle andere partners, sterk in het uitdragen en delen van informatie over een gezond binnenklimaat en energie in gebouwen”, licht Atmar toe. “De VSK is een mooie en belangrijke beurs om kennis te delen met doelgroepen die uiteindelijk mede verantwoordelijk zijn voor klimaatinstallaties en het binnenklimaat in gebouwen. Wij willen deze partijen informeren over diverse ontwikkelingen in de binnenklimaattechniek en de gebouwde omgeving. Daar is het programma ook op geënt: het biedt de bezoekers mooie en actuele onderwerpen en praktische informatie rondom een gezond binnenklimaat en installatiekwaliteit in de (utiliteits)bouw.”

Speerpunten: Gezondheid, Energie en Standaardisatie

Het thema gezond binnenklimaat en de speerpunten gezondheid, energie en standaardisatie, zullen in het theater de nodige aandacht krijgen. Zo zijn er presentaties van Hennes de Ridder - emeritus-hoogleraar Integraal Ontwerpen TU Delft - en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), waarin standaardisatie belicht zal worden. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat samen met toonaangevende branches in de binnenklimaattechniek de standaardbestekken voor ventilatie, verwarming en koeling lanceren. Atmar: “Die documenten leggen eisen voor ontwerp, realisatie,beheer en onderhoud van klimaatinstallaties vast op een pragmatische manier, ter bevordering van de integrale kwaliteit van installaties. En het mooie is dat het RVB deze bestekken zal voorschrijven in hun (nieuwbouw)projecten!” 

Ook zal zal er in het theater een programma verzorgd worden over kwaliteitsborging (commissioning), energie en een gezond binnenklimaat. Atmar: “Om er een paar te noemen: gezond gasloos, fijnstof en filtratie, Programma van Eisen Gezonde Kantoren en Werkelijk EnergieNeutrale Gebouwen  (WENG).

Advies van experts

Interactie met de bezoekers is een belangrijk uitgangspunt geweest voor het Theater Binnenklimaattechniek. “Daarom bevat het theater niet alleen een programma met lezingen, maar is er ook de KennisBank. Dat is een fysieke balie waar bezoekers kunnen spreken met experts over gezonde kantoren, ontwerp- en realisatiekwaliteit, luchtbehandeling, kwaliteitskeurmerken zoals Eurovent en de relatie met fiscale regelingen en Ecodesign. De KennisBank zal ook demo’s bevatten van een mooie tool: de VLA Levenscyclustool Luchtbehandelingskast (LCC). Met deze tool kunnen luchtbehandelingskasten vergeleken worden op levenscycluskosten. De boodschap is dat investeren in kwaliteit het binnenklimaat bevordert en zich over de levenscyclus uitbetaald”, laat een enthousiaste Atmar weten.

Ook interessant