Zoeken
Menu
​Ventilatie is topprioriteit binnen de volledige bouwsector Foto: Shutterstock

BENG, ZEN, Nul Op De Meter, Stroomversnelling en nog heel wat andere initiatieven ontplooien zich meer en meer zodat de volledige bouwkolom moet gaan nadenken over oplossingen die hier een antwoord op kunnen bieden. Iedereen is het er over eens dat we energetisch anders moeten gaan bouwen en verbouwen. Eén belangrijk aspect wordt echter nog veel te weinig als topprioriteit gezien: een gezond én comfortabel binnenklimaat in ieder gebouw in Nederland.

Diverse onderzoeken bevestigen dat veel gebouwen absoluut niet voldoen aan deze maatstaf. Meest recente voorbeeld is het 0 Op De Meter project van zeventien Tilburgse huurwoningen in de Le Sage ten Broekstraat waarbij het binnenklimaat dramatisch is. De bewoners hebben de feestdagen op de bank doorgebracht met een deken op hun schoot en geven aan zwaar teleurgesteld te zijn.

Slecht binnenklimaat

Al jaren wordt er veel geschreven en geroepen over de binnenkwaliteit van lucht in de Nederlandse gebouwen, maar als puntje bij paaltje komt zien we weinig verbeteringen ontstaan. Het is een absolute must dat de volledige bouwkolom haar verantwoordelijkheid gaat nemen en gebouwen aflevert die gezond én comfortabel zijn. Een belangrijk aandachtspunt is het feit dat binnen deze nieuwbouw- en renovatieprojecten de luchtdichtheid een zeer belangrijke rol speelt, de nadruk op isolatie en optimale afdichtingen binnen deze projecten leiden echter vaak tot  oververhitting waarbij we helaas tevens constateren dat in het adviestraject geen rekening wordt gehouden met het belang van een goed ventilatiesysteem.

Nieuwbouw projecten

Belangrijk om te beseffen is dat veel fabrikanten voor zowel renovatie als nieuwbouw perfecte oplossingen kunnen bieden om en een gezond en een comfortabel binnenklimaat te realiseren. Feit is echter dat vaak al in het voortraject niet de juiste keuzes worden gemaakt, partijen stemmen veelvuldig niet op elkaar af hoe het perfecte systeem zou moeten komen uit te zien. Tevens wordt vaak een keuze gemaakt op basis van EPC in verhouding tot de kosten zonder te kijken naar de praktijksituatie van het project waardoor bijvoorbeeld slaapkamers in veel gevallen niet worden meegenomen. Last but not least wordt het benodigde onderhoud ook frequent verwaarloost waardoor systemen hun rendementen niet meer halen, er meer geluidproductie ontstaat maar bovenal niet meer zorg draagt voor een gezond én comfortabel binnenklimaat.

VLA

Binnen de VLA ( Vereniging van Luchttechnische Apparaten) is dan ook aan de bel getrokken met het gevolg dat alle gerenommeerde ventilatiefabrikanten en toeleveranciers uit Nederland en België zich hard willen gaan maken om ventilatie hoog op de landkaart te plaatsen in Nederland waarbij zowel de bestaande bouw als de nieuwbouw een rol speelt. André Meester is als ambassadeur binnen de VLA op dit moment belast met het bezoeken van diverse stakeholders om hun ervan bewust te maken dat het met betrekking tot het binnenklimaat niet meer zo verder kan.

Op de beurs Building Holland te Amsterdam zal de VLA op 24 maart een seminar organiseren waarbij aandacht wordt gevraagd voor deze problematiek.

Ook interessant