Zoeken
Menu
Tips voor mechanische ventilatie Foto: Shutterstock

In dit artikel bespreken we diverse typen mechanische ventilatie. Waar moet u op letten bij het installeren hiervan, wat zijn de voor- en nadelen en wat is er allemaal mogelijk?

Er bestaan drie typen ventilatiesystemen waarbij mechanische ventilatie een rol speelt:

Systeem B: met mechanische toevoer en natuurlijke afvoer
Systeem C: met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
Systeem D: met mechanische toevoer en mechanische afvoer

Voor nieuwbouw wordt systeem B bijna nooit meer gebruikt; vandaar dat we ons hier beperken tot systeem C en D.

Systeem C

Bij dit systeem wordt verse lucht aangevoerd via roosters in de buitengevel. Een kanalensysteem met een centrale afzuigunit zorgt voor de afvoer van lucht uit bijvoorbeeld de badkamer, het toilet en de keuken.

Bij dit systeem kan tocht ontstaan, vooral wanneer er veel wind op de buitengevel staat.
Tip: installeer zelfregelende ventilatieroosters. Hiermee wordt altijd dezelfde hoeveelheid ventilatielucht doorgelaten; hoe hard het buiten ook waait.

Systeem D

Dit systeem wordt ook wel 'balansventilatie' genoemd. Bij dit systeem bestaat de ventilatie-unit uit twee ventilatoren; één om de vervuilde lucht naar buiten af te voeren, en één om verse buitenlucht naar binnen te blazen. Dit systeem wordt vaak gecombineerd met warmteterugwinning. De warmte uit de afgezogen lucht wordt dan gebruikt voor het voorverwarmen van de aangevoerde lucht.

Tijdens warme zomerdagen is warmteterugwinning niet wenselijk. Hierdoor zou de woning teveel doorwarmen. Om oververhitting te voorkomen, is het verstandig om een WTW-unit te plaatsen die voorzien is van een zogenaamde bypass. Zo'n bypass zorgt er automatisch voor dat er geen WTW plaatsvindt wanneer de binnentemperatuur hoger ligt dan de buitentemperatuur.

De meest geavanceerde vorm van balansventilatie is vraaggestuurde ventilatie. Dit is een 'intelligent' ventilatiesysteem dat via sensoren de aanwezigheid van mensen detecteert, en het CO2-gehalte en de luchtvochtigheid meet. Een centrale regelunit past de ventilatie automatisch aan op het leefpatroon van het huishouden.

Type afzuigkap

Systeem D met WTW is tegenwoordig de meest populaire ventilatievariant. Het is niet verstandig om dit systeem te combineren met een 'gewone' afzuigkap (met de afvoer naar buiten). Hieraan kleven namelijk de volgende nadelen:

  • Zodra bewoners de afzuigkap aanzetten, ontstaat er een zeer hoog afzuigdebiet, waardoor de balans tussen aan- en afvoer van lucht ernstig wordt verstoord. Deze balans herstelt zich pas weer als de afzuigkap wordt uitgeschakeld.
  • WTW werkt het best in een luchtdichte omgeving. Bij een klassieke afzuigkap is er echter een open verbinding met buiten.
  • Door de rechtstreekse afvoer naar buiten ontstaan luchtlekken. Dit kan leiden tot condensatie, met alle nadelige gevolgen van dien.

Geadviseerd wordt om een balansventilatiesysteem te combineren met een recirculatie-afzuigkap. Dat is bovendien beter om de luchtvochtigheid op peil te houden, omdat er minder waterdamp wordt afgevoerd dan bij een klassieke afzuigkap.

Ook interessant