Zoeken
Menu

De Europese Unie doet er van alles aan de CO2-uitstoot in Europa terug te brengen. Zo introduceert zij op 1 januari 2016 een nieuwe ErP-verordening voor luchtbehandelingskasten en ventilatiesystemen. Nieuwe apparaten moeten vanaf die datum voldoen aan strengere milieu-eisen.

Een uitstekend initiatief, die bij mij echter meteen een vraag oproept: Hoe zit het met bestaande lbk’s en systemen? Met deze apparaten kun je toch ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot?

Vanaf volgend jaar zijn fabrikanten van luchtbehandelingskasten verplicht om warmteterugwinning toe te passen bij vervanging of nieuwbouw. Ook moeten de kasten zijn voorzien van een regelbare ventilator. Beide maatregelen passen in het EU-beleid om het maximale energieverbruik van ventilatiesystemen te beperken. In totaal moeten alle ErP-verordeningen samen in 2025 een energiebesparing opleveren van ruim 4,1 miljard GJ.  Dit komt neer op beperking van CO2-uitstoot met 233 miljoen ton per jaar.

Imposante cijfers, die echter door de EU vooral via opgelegde maatregelen - zoals deze - worden afgedwongen. Zo maakt de nieuwe ErP-verordening het simpelweg onmogelijk om bestaande systemen een-op-een te vervangen, vanwege de lagere luchtsnelheden en dus de toegenomen omvang van een nieuwe lbk. Eindgebruikers krijgen als gevolg hiervan te maken met dubbele kosten. Is dat eerlijk en motiverend? Nee. Bovendien is de aanschaf van een nieuw systeem in 2016 niet de enige weg die naar Rome leidt. Ook met uw bestaande luchtbehandelingskast en ventilatiesysteem kunt u besparen op uw energieverbruik en dus een relevante bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Hoe?

Door deze te upgraden. Afhankelijk van de kwaliteit, de levensduur en de prestaties van uw systemen, is het mogelijk deze op nagenoeg hetzelfde niveau te brengen als dat van de nieuwe Europese richtlijnen. Zo is het met de huidige techniek mogelijk het rendement van de warmteterugwinning in uw bestaande lbk flink te vergroten en kunnen bijvoorbeeld de ventilatoren vervangen worden door gelijkstroom toergeregelde ventilatoren. Alles conform de nieuwe eisen in deze Erp-verordening. Er zijn dus meerdere wegen naar Rome. Aan u de keus er één te kiezen!

Tekst: Ted Meij

Ook interessant