Zoeken
Menu

Elke maand licht InstallatieProfs een project uit. Dit keer: zwembad De Biezem in Laren. Van Dorp Zwembaden werkte een jaar aan de ‘vernieuwbouw’ van dit zwembad. Het woord vernieuwbouw geeft aan dat het recreatiebad, peuter/kleuterbad en kouddompelbad en de whirlpool verbouwd werden, maar dat het oude wedstrijdbad compleet is vervangen door een gloednieuw 6-baans 25 meter wedstrijdbad met beweegbare bodem.

Bij deze verbouwing/nieuwbouw zijn een drietal mooie innovaties toegepast en projectleider René Alferink van Van Dorp Zwembaden in Deventer weet daar alles van. “Wij hebben voor alle baden in zwembad De Biezem nieuwe waterbehandelingsinstallaties gebouwd. Voor de waterbehandeling van het nieuwe wedstrijdbad hebben we een trommelfilter toegepast. Dat is een nieuwe filtertechniek die voortkomt uit filtertechnieken die in Scandinavië al langer worden gebruikt.”

Trommelfilter

De keuze voor dit nieuwe trommelfilter komt voort uit een belangrijke wijziging in de zwembadregelgeving. Alferink legt uit: “De zwemwaterwet was altijd een middelenwet: ‘Zo moet je het water schoon houden’. In de nabije toekomst wordt dat een doelenwet: je moet het water schoon houden, en hoe je dat doet mag je zelf weten. Een geschikt moment dus om met een innovatie te komen. In de oude situatie werd het water met behulp van een enorm zandfilter gereinigd. Het water liep door lagen zand die van grof naar fijn waren opgebouwd. Omdat zand weerstand geeft, was er heel wat power nodig om daar 200 m3 water per uur doorheen te pompen. Met de komst van het trommelfilter is een veel kleiner zandfilter voldoende en dus ook een kleinere pomp. Een trommelfilter is een heel efficiënt mechanisch en zelfreinigend filter. Met dit filter besparen we op waterverbruik, energie, chemicaliën en onderhoud. Het is echt een omslag in de bouw van waterbehandelingsinstallaties.”

Proces monitoren

Op zo’n vier of vijf locaties in Nederland staat nu zo’n trommelfilter. De Biezem is voor Van Dorp het eerste zwembad waar zij een dergelijk filter geplaatst hebben. “We houden de ontwikkelingen daar scherp in de gaten”, zegt Alferink. “We pompen eerst al het water door het trommelfilter, en daarna gaat er nog 50% van al het water door een zandfilter. Dat kan waarschijnlijk teruggebracht worden naar zo’n 20%. Bij De Biezem is de installatie geplaatst en daar veranderen we niets meer aan. Dat zullen we bij volgend projecten stapsgewijs terugbrengen, afhankelijk van de resultaten die we door het hele proces te monitoren nauwkeurig zullen volgen.”  

UV-filter en huisgemaakt chloor

De komst van de nieuwe zwembadwet betekent dat in de toekomst ook voor de luchtkwaliteit in zwembaden bepaalde parameters gaan gelden. Dat gegeven leidde tot de toepassing van een andere innovatie. Bij De Biezem plaatste Van Dorp een uv-installatie die in het water chloor-amines afbreekt. Alferink: “Het water blijft daardoor langer schoon en er ontstaat mindere chloordamp in de lucht. De installatie breekt trouwens ook bacteriën en virussen af. Daardoor heb je weer minder chloor nodig, wat voorheen de bacteriën en virussen doodde.
Het chloor dat er nog wordt gebruikt wordt met behulp van een zoutelektrolyse-apparaat op locatie gemaakt uit gewoon keukenzout. Dat is de derde innovatie.”
Gewoon chloorbleekloog van de leverancier bevat allerlei bijstoffen, die voorheen ook weer uit het water gehaald moest worden. Het huisgemaakte chloor dat nu wordt gebruikt, is heel zuiver. Dat komt de luchtkwaliteit ten goede en de zwemmers hebben veel minder last van rode ogen.
Met deze innovaties voldoen we ruimschoots aan de eisen van de nieuwe zwembad-doelenwet. Wij zien de toekomst met plezier tegemoet,” besluit Alferink lachend. “We kunnen meer pionieren en zelf de beste technieken inzetten. Dat is erg leuk.”

In deze rubriek zijn eerder verschenen:
Installatieproject van de maand: Energiek
IInstallatieproject van de maand: 'Iedereen een eigen mini-lbk'
Installatieproject van de maand: 'All-electric'

Ook interessant