Zoeken
Menu

De hedendaagse mens brengt ruim 90 procent van zijn tijd binnen door. Voor een goede gezondheid en een optimaal functioneren, zowel in huiselijke omgeving als op het werk, is een gezond binnenklimaat dan ook onontbeerlijk. Gebruik van een hygrometer maakt tijdige luchtbevochtiging mogelijk. In dit artikel leest u waarom dat belangrijk is.

Slecht binnenklimaat leidt tot gezondheidsproblemen

Naarmate we meer tijd binnen doorbrengen, wordt het belangrijker dat het binnenklimaat in huis of op de werkplek gezond is. Bij het begrip binnenklimaat moeten we denken aan 'atmosferische' kwaliteiten van de leefomgeving. Het draait daarbij niet zozeer om de feitelijke temperatuur, vochtigheid, etc. maar vooral om hoe mensen de omgeving ervaren en erop reageren. Onderzoek toont echter aan dat de kwaliteit van inpandige lucht soms maar liefst twee keer zo ongezond is als de lucht buiten! Tegenwoordig wordt ook steeds duidelijker welke gevolgen een minder dan optimaal binnenklimaat voor onze gezondheid kan hebben. Klachten als slecht slapen, aandoeningen aan longen (astma) en huid en hoofdpijn worden steeds vaker in verband gebracht met een onevenwichtig binnenklimaat.

Uitgebalanceerd binnenklimaat houdt mens en dier in conditie

Het binnenklimaat is een samenspel van verschillende factoren, die allemaal met elkaar in evenwicht moeten zijn om te komen tot een gezonde, aangename omgeving. Zo is het van belang dat de temperatuur klopt en dat de kwaliteit van de lucht in orde is. Ook de hoeveelheid daglicht speelt mee in de beoordeling van het binnenklimaat.

Als de luchtvochtigheid in de woon- of werkomgeving zakt tot beneden het gewenste niveau (40 tot 60 procent) dan kan dit de oorzaak zijn van verschillende vervelende gezondheidsklachten. Denk hierbij aan hoofdpijn, moeite om zich te concentreren, overprikkelde luchtwegen, verkoudheid, en extreem droog aanvoelende ogen, huid en lippen. De luchtvochtigheid is ook van belang voor de conditie van huisdieren, planten, vloeren (hout), muziekinstrumenten als piano's, etc. Om de luchtvochtigheid in het binnenklimaat op peil te houden, is het aan te raden een hygrometer, gekoppeld aan een luchtbevochtiger, te gebruiken.

De juiste luchtvochtigheid op ieder moment

Met een hygrometer kan vastgesteld worden wat de luchtvochtigheid is. Een simpele hygrometer wordt gevormd door een tweetal thermometers. Bij een van deze twee wordt het bolletje voortdurend bevochtigd. Verdamping van het vocht leidt vervolgens tot een daling van de temperatuur tot het zogeheten dauwpunt en door de twee thermometers af te lezen kan met behulp van een tabel de luchtvochtigheid worden vastgesteld. Overigens zijn er ook andere soorten hygrometers, waaronder de bekende hygrometer die werkt op basis van een haar onder spanning en de meer eigentijdse, elektronische uitvoeringen.

De hygrometer controleert de luchtvochtigheid en de temperatuur en zet deze af tegen de aangegeven behoeften. Ook kan de hygrometer ervoor zorgen dat de luchtbevochtiger aan- en uitgezet wordt op exact de juiste momenten. Zodra de lucht in de leef- of werkomgeving te droog dreigt te worden, zorgt de luchtbevochtiging voor extra aan voer van vocht. Op deze manier is de luchtvochtigheid altijd precies op het juiste peil. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een gezond binnenklimaat en dat komt onze gezondheid beslist ten goede.

Ook interessant