Zoeken
Menu
Binnenklimaat: focus op veilig Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Unica Building Services.

Het belang van een goed binnenklimaat in gebouwen wordt al lange tijd erkend. Tot een klein jaar geleden lag de nadruk vooral op de gezondheid van het binnenklimaat. Het coronavirus heeft de focus verlegd naar veiligheid.

‘De aandacht voor gezonde gebouwen is groter dan ooit’, zegt directeur Dimitri Groeneweg van Unica Building Services Amsterdam. ‘Corona heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Met name bij onze klanten in de zorg, op scholen en in kantoren is de behoefte aan inzicht in de ruimtecondities enorm toegenomen. Iedereen vraagt zich af: is ons binnenklimaat gezond en lopen we geen verhoogd risico op coronaverspreiding?’

Slimme sensor

Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, ontwikkelde Unica de oplossing Building Insight | Air; een simpel te monteren sensor die continu de ruimtecondities meet en die data via een slim platform aan gebruikers laat zien. Gebouwgebruikers kunnen met een QR-code de gegevens op hun smartphone bekijken. Facilitair beheerders zien op een dashboard een overzicht en de  trends van de luchtkwaliteit in alle ruimtes die zij beheren. De data kan vervolgens worden gebruikt om concrete verbeteringen van de ventilatiesystemen mogelijk te maken. Specialisten van Unica Building Services kunnen dat doen, maar ook andere partijen kunnen toegang krijgen tot de gegevens.

Luchtkwaliteit

Building Insight bestaat uit verschillende modules, die allemaal specifieke ruimtecondities meten. Afhankelijk van de modules die zijn geactiveerd, krijgen zowel gebruikers als beheerders via het platform gedetailleerde informatie. Groeneweg: ‘De module ‘Air’ is een van de beschikbare toepassingen van Building Insight. Met deze module wordt voor elke gebouwgebruiker inzicht gegeven in de luchtkwaliteit van een ruimte, met de CO2-waarde als indicator.’ Het is inmiddels bekend dat onvoldoende ventilatie aan de verspreiding van het coronavirus kan bijdragen. Het RIVM heeft wel richtlijnen opgesteld, maar helaas is de luchtverversing in veel gezamenlijke ruimten niet voldoende. Met Building Insight | Air wordt permanent inzicht gegeven in de luchtkwaliteit. Bij overschrijdingen van de RIVM-norm krijgt de gebruiker een sms-je waarna een raam open kan worden gezet, of het aantal mensen in ruimte tijdelijk kan worden teruggebracht tot de luchtkwaliteit weer in orde is.

Zorg

In de gezondheidszorg is het beperken van de verspreiding van corona van levensbelang. Vooral in verpleeghuizen blijkt het risico op verspreiding van het virus groot. Mogelijk speelt het binnenklimaat daarbij een rol. Groeneweg: ‘Door de ruimtecondities inzichtelijk te maken, kan er veel beter worden gestuurd op goede luchtkwaliteit als daar twijfels over zijn. Dat is belangrijk voor verplegend personeel, de cliënten en hun familieleden.’ 

Kantoren Sinds het uitbreken van de coronacrisis werken veel mensen thuis. Sommige kantoren zijn helemaal gesloten, op andere plekken is de indeling aangepast zodat op anderhalve meter afstand kan worden gewerkt. ‘Mocht dat in de komende maanden weer mogelijk zijn’, zegt Groeneweg, ‘dan moeten medewerkers in een veilige omgeving kunnen terugkeren naar kantoor. Ook daar geldt dat een permanent inzicht in de luchtkwaliteit van kantoorruimtes kan helpen om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren.’

Onderwijs

Een derde sector waar het binnenklimaat een hot item is, is het onderwijs. Groeneweg: ‘Een gezond binnenklimaat verbetert zoals bekend de concentratie en leerprestaties, maar verkleint óók de kansen op verspreiding van het coronavirus aanzienlijk. Op een groot aantal scholen is er geen of geen goede ventilatie-installatie. Ventileren door tijdens de les de deuren en ramen open te zetten, werkt wel, maar is in de winter niet wenselijk. Building Insight | Air is een goede tool om de heersende onrust over de gezondheid en de veiligheid van het binnenklimaat op scholen weg te nemen.’ 

Ook interessant