Zoeken
Menu
​1,5% meer ziekteverzuim leidt tot duizenden Euro's extra kosten Tekst: Ted Meij - Foto: Shutterstock

We slaan meer data op dan ooit. Ook over ons huis, en over ons kantoor. Daarbij verzamelen we vooral gegevens op het gebied van energie, water, maar ook informatie over de invloed van ons menselijk gedrag hierop.

In het nieuwe tijdperk van The Internet Of Things is bundeling van data voor velen de meest ideale weg naar efficiency, optimalisatie en beheersing van kosten. Maar zijn dat de enige criteria die relevant zijn? Tellen ziekteverzuim en arbeidsproductiviteit niet meer mee?

Meten is weten. Daarom is nagenoeg elk modern kantoor tegenwoordig uitgerust met apparatuur die van alles meet: lichtgebruik, water, energie, temperatuur, luchtvochtigheid, bezettingsgraad, gebruikersgedrag etc. De intentie van deze data-bundeling is vooral te komen tot inzicht, beheersing en dus tot zo laag mogelijke exploitatiekosten. Maar strookt deze ambitie met die van de gebruikers?  Wat vindt u als medewerker eigenlijk belangrijk aan de werkplek en het binnenklimaat op uw werk? Lage energiekosten of een aangenaam binnenklimaat, zodat u niet gauw ziek wordt en dus beter presteert?

Besparingsmodel

Ook dit jaar is het ziekteverzuim in Nederland verder gestegen. Dat dit te maken heeft met de werkplek, binnenmilieu en het onderhoud van klimaatinstallaties, is evident. Dat dit gevolgen heeft voor de arbeidsproductiviteit is tevens bekend. Maar welk effect dat precies heeft, en hoeveel dit de werkgever kost, maar ook wat het hem oplevert als hij daarin investeert, was tot voor kort onbekend. Nu niet meer, want op basis van meerdere kengetallen in een ISSO/SBR-publicatie over binnenmilieu, productiviteit en ziekteverzuim, ontwikkelde Ben Vollenbroek, Technisch Arbeidshygiënist bij Blygold Lab, onlangs het Besparingsmodel Binnenmilieu. Met dit model, krijgt u als gebruiker, op basis van uw eigen data, inzicht in de kwaliteit van uw binnenmilieu en het effect hiervan op uw ziekteverzuim en uw arbeidsproductiviteit. Dit alles ook in euro’s. Zo laat het model zien dat een ziekteverzuim, dat als gevolg van een vervuilde installatie, 1,5% hoger ligt dan in het afgelopen jaar, tot 5% verminderde arbeidsproductiviteit leidt en, afhankelijk van uw persooneelsbezetting, tot meerdere duizenden euro’s extra aan personeelskosten! Andersom bewijst dit model dat wie investeert in onderhoud een lager ziekteverzuim krijgt en een hogere arbeidsproductiviteit.

Daarom wordt het tijd dat we onderhoud niet uitsluitend als een kostenfactor zien, maar juist als een manier om onze opbrengsten te verhogen. Bovendien bouwen we huizen en kantoren om in te leven en om in te presteren, toch?

Ted Meij

Ook interessant