Zoeken
Menu

De Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag; veel mensen hebben er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. En toch staat sinds 1994 de ozonlaag op 16 september jaarlijks internationaal centraal. De ver van uw bed-show? Zeker niet! Ook in de installatiebranche hoort de ozonlaag tegenwoordig op de agenda te staan.

De Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) is bedoeld om activiteiten in de schijnwerpers te zetten die de ozonlaag geen schade toebrengen. In 1994 besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 16 september uit te roepen tot de dag waarop de conditie van de ozonlaag jaarlijks wereldwijd extra aandacht krijgt. De keuze voor 16 september hangt samen met het feit dat op die datum in 1987 het Montreal Protocol werd ondertekend. Dit is een internationaal verdrag ter bescherming van de ozonlaag. Concreet vertaalt deze bescherming zich in het ‘uitfaseren’ van de productie van stoffen die de ozonlaag negatief beïnvloeden.

Uitfasering schadelijke stoffen

Sinds januari 1989 is het Montreal Protocol van kracht en momenteel wordt het door 191 landen, waaronder de hele EU, ondersteund. Het protocol draait om verschillende gehalogeneerde koolwaterstoffen; CFK’s en halonen bijvoorbeeld. In het protocol is voor iedere groep stoffen vastgelegd op welke termijn de uitfasering een feit moet zijn. Een uitvloeisel van het verdrag is bijvoorbeeld het bezit van brandblussers met halonen dat sinds 2004 in de Europese Unie is verboden. Of de nieuwe F-gassenverordening, die sinds 1 januari 2015 in alle Europese lidstaten van kracht is en tot doel heeft de uitstoot van gefluoreerde broeikassen versneld te verminderen.

Oog voor de ozonlaag

Vanzelfsprekend staat de installatiebranche niet los van de ontwikkelingen in de samenleving. Ook de toegenomen aandacht voor de ozonlaag vertaalt zich daarom – terecht – naar onze sector. Vooral als het gaat om de effecten van koelmiddelen en airconditioning op het milieu, is er al heel wat geschreven en gediscussieerd. Uiteraard is dit een onderwerp waar u als installatieprof niet omheen kunt. Oog hebben voor de ozonlaag is vandaag de dag een must. Als (potentiële) klanten u bijvoorbeeld vragen stellen over de milieuvriendelijkheid van verschillende airconditioningsystemen, moet u daar natuurlijk een passend antwoord op hebben.

Hernieuwbare energie

Sinds de totstandkoming van het Montreal Protocol heeft de installatiebranche niet stilgestaan. Zo zijn er tegenwoordig volop mogelijkheden om op een milieuvriendelijke manier te verwarmen, te koelen en te ventileren met hernieuwbare energie.

Uiterst energiezuinige omkeerbare airconditioningsystemen die gebruikmaken van omgevingswarmte maken een zeer energie-efficiënte verwarming mogelijk. Een warmtepomp onttrekt laagwaardige warmte aan de omgevingslucht. Door middel van compressie en expansie wordt deze lucht ‘opgepompt’ naar een hogere temperatuur. Warmtepompinstallaties hebben een hoog rendement aangezien ze geen warmte opwekken, maar verplaatsen. Deze efficiënte, milieuvriendelijke verwarmingsmethode maakt rendementen tot liefst 300 procent mogelijk.

Uiteraard is de omkeerbare airconditioning slechts één voorbeeld van de vele manieren waarop in de installatiebranche aandacht is voor energie en milieu. Milieu- en ozonvriendelijke oplossingen zijn vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld voor de installatieprofessional. Niet alleen op 16 september, maar gewoon het hele jaar door!

Ook interessant