Zoeken
Menu

Dat we bij legionella primair denken aan drinkwater en niet aan proceswater, is misschien niet zo verrassend, maar wel ernstig. Want legionella ontwikkelt zich minstens zo snel in koeltorens, als in drinkwaterleidingen. Ga maar na: de nevel bij open (circulerende) koeltoreninstallaties heeft een relatief groot bereik, waardoor honderden mensen in de omgeving in no-time ziek kunnen worden. Wie herinnert zich niet de legionella-uitbraak in het Post-CS gebouw in Amsterdam, enkele jaren geleden. Gelukkig scherpte de overheid de regels en het toezicht op koeltorens na dit incident stevig aan. Is daarmee het gevaar nu geweken?

Nee. Naar schatting voldoet 1 op de 6 koeltorens niet aan de wettelijke voorschriften, die zijn vastgelegd in de Arbowet en de Wet Milieubeheer. Daarbij draait veel om veiligheid en legionellapreventie. Zo is een risicoanalyse verplicht, waarbij speciaal wordt gelet op risicofactoren, zoals stilstaand water, temperatuur en materiaalkeuze. Ook moet er een beheersplan zijn, met afspraken over onder meer regelmatig onderhoud. Naast onderhoud speelt ook de waterbehandeling een cruciale rol bij het terugdringen van de risico’s op legionella. Traditioneel vindt dit plaats op basis van chemicaliën. Hoewel deze manier altijd effectief is gebleken, heeft ze één groot nadeel: het gebruikte koelwater raakt sterk vervuild. En het lozen van vervuild water willen u en ik niet meer. En onze overheid evenmin.

Daarom experimenteert de markt al enige tijd met minder milieubelastende oplossingen, waarbij verschillende technieken, zoals ozon en de techniek ultrafiltratie, de revue passeren. Het is echter geen gemakkelijke opgave, want deze producten moeten niet alleen effectief zijn, ze moeten tevens voldoen aan twee belangrijke voorwaarden: het water moet schoon zijn en legionellavrij!

Mijn favoriet is het Advanced Oxidation Technology (AOT)-principe. Daarbij komt de geavanceerde oxidatie tot stand door de massale productie van hydroxyl radicalen (•OH). Deze radicalen vernietigen irreversibel het celwandmembraan van micro-organismen, waardoor de cel volledig afsterft, maar de eigenschappen van het water onveranderd blijven. Inmiddels is dit systeem volledig goedgekeurd als point-of-entrysysteem voor in drinkwater. Tevens is dit bij uitstek geschikt voor in proceswater bij de toepassing voor koeltorens. Eindelijk…., de strijd tegen legionella in koeltorens kan beginnen!

Auteur: Ted Meij

Ook interessant